Helenkoncernen

Helenkoncernen har cirka 1000 kompetenta medarbetare och experter.  Vi är en av Finlands största energikoncerner.

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag är Voimapiha Oy och Finlands Havsvind Ab.

Helen Ab tillhandahåller el, fjärrvärme och fjärrkyla samt mångsidiga tjänster inom småskalig energiproduktion samt för kundernas egen energianvändning och effektivisering av den. Energi produceras i kraftverken och värmecentralerna i Helsingfors samt via kraftandelar som bolaget äger. Helen Ab ägs av Helsingfors stad.

Helen Elnät Ab (100 %) inriktar sig på nätverksamhet enligt elmarknadslagen och tillhandahåller elöverförings- och eldistributionstjänster i så gott som hela Helsingfors. Nätbolagets affärsverksamhet utgör cirka 13 % av Helenkoncernens omsättning.

Oy Mankala Ab (100 %) är ett produktionsbolag som äger Mankala, Abborfors, Klåsarö och Ediskoski vattenkraftverk i Kymmene älv. Oy Mankala Ab äger 8,1 % i Industrins Kraft Abp, 12,5 % i Suomen Hyötytuuli Oy och 50 % i Finlands Havsvind Ab.

Helsingin Energiatunnelit Oy (90 %) inledde sin operativa verksamhet då Helen Ab:s tunnelaffärsverksamhet övergick till bolaget. Stadens ägarandel i Helsingin Energiatunnelit Oy är 10 %.

Helenkoncernens företagsledning

Helenkoncernens företagsledningen har till uppgift att stödja Helen Ab:s och dess dotterbolags verkställande direktörer vid behandlingen av ärenden, vid kommunikationen och vid beslutsberedningen.

I företagsledningen ingår:

 • Juha-Pekka Weckström, verkställande direktör, Helen Ab
 • Timo Aaltonen, direktör, Produktion och egenskap
 • Rauha Bato-Liukkonen, direktör, Personal- och kundupplevelse
 • Jaana Eklund, direktör, Juridiska frågor
 • Anu-Elina Hintsa, direktör, Försäljning och kundtjänst
 • Markus Lehtonen, verkställande direktör, Helen Elnät Ab
 • Sari Mannonen, direktör, Lösningsverksamheten
 • Harri Mattila, direktör, Energianskaffning och partihandel
 • Timo Rajala, direktör, Ekonomi
 • Sohvi Salmelin, Marknadsförings-, kommunikations- och kundupplevelsedirektör
 • Tuomas Teuri, direktör, Digitala tjänster
 • Terhi Vapola, direktör, Investering
 • Maiju Westergren, direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer
 • Markku Järventausta, inköpsdirektör

För mer information


Organisation

Helen Ab ägs av Helsingfors stad och är en del av Helenkoncernen.


Styrelse