Styrelse

I Helens styrelse sitter följande personer: ordförande Osmo Soininvaara, vice ordförande Tiina Rytky, Pirja Heiskanen, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Marko Karvinen, Hillevi Mannonen ochTimo Piekkari.

 

Osmo Soininvaara Ordförande
Pirja Heiskanen
Marko Karvinen
Hillevi Mannonen
Timo Piekkari

Styrelsemedlemmarnas bakgrunder

Osmo Soininvaara, Styrelseordförande
f. 1951
Politices licentiat, statistik Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2015
Medlem i utnämnings- och arvodesutskottet Stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors (Gröna)
Huvuduppgift: Företagare

Tiina Rytky, vice-ordförande
f. 1982
Magister i samhällsvetenskap
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 9/2021
Huvuduppgift: Kommunikationschef, Finlands Socialdemokratiska Parti

Pirja Heiskanen
f. 1971
DI, FT
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 3/2019.  Medlem i revisionsutskottet
Huvuduppgift: Lead Business Strategist, Futurice Ab

Atte Kaleva 
f. 1979
Magister i militärvetenskaper
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 9/2021
Huvuduppgift: Riksdagsledamöter

Mai Kivelä
f. 1982
Master in Environment and Development
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 9/2021
Huvuduppgift: Riksdagsledamöter

Marko Karvinen
f. 1966 
FM
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2016
Huvuduppgift: Strategi manager på Helsingfors stadskansli

Hillevi Mannonen
f. 1958
filosofie kandidat, SGF Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2015 Ordförande för revisionsutskottet

Timo Piekkari
f.1954
Diplomingenjör
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2017
Huvuduppgift: Fidelix Oy, Styrelseordförande


Huvuduppgift: Ordförande, Samlingspartiets ungdomsförbund

För mer information


Organisation

Helen Ab ägs av Helsingfors stad och är en del av Helenkoncernen.


Helenkoncernen

Dela: