Styrelse

I Helens styrelse sitter följande personer: ordförande Osmo Soininvaara, vice ordförande Tiina Rytky, Pirja Heiskanen, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Ville Lehmuskoski, Hillevi Mannonen och Timo Piekkari.

 

Osmo Soininvaara Ordförande
Pirja Heiskanen
Atte Kaleva
Ville Lehmuskoski
Hillevi Mannonen
Timo Piekkari
Tiina Rytky
Mai Kivelä

Styrelsemedlemmarnas bakgrunder

Osmo Soininvaara, Styrelseordförande
f. 1951
Politices licentiat, statistik
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2015. Medlem i utnämnings- och arvodesutskottet Stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors (Gröna)
Huvuduppgift: Företagare

Tiina Rytky, vice-ordförande
f. 1982
Magister i samhällsvetenskap
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 9/2021. Medlem i revisionsutskottet
Huvuduppgift: Kommunikationschef, Finlands Socialdemokratiska Parti

Pirja Heiskanen
f. 1971
DI, FT
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 3/2019.  Medlem i revisionsutskottet
Huvuduppgift: Head of Data & AI, Tietoevry Transform

Atte Kaleva 
f. 1979
Magister i militärvetenskaper
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 9/2021
Huvuduppgift: Riksdagsledamöter

Mai Kivelä
f. 1982
Master in Environment and Development
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 9/2021
Huvuduppgift: Riksdagsledamöter

Ville Lehmuskoski
f. 1973
DI, EMBA
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 3/2022
Huvuduppgift: Sektorchef på Helsingfors stads Stadsmiljösektor

Hillevi Mannonen
f.1958
filosofie kandidat, SGF
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2015. Ordförande för revisionsutskottet

Timo Piekkari
f.1954
Diplomingenjör
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2017
Huvuduppgift: Fidelix Oy, Styrelseordförande

För mer information


Organisation

Helen Ab ägs av Helsingfors stad och är en del av Helenkoncernen.


Helenkoncernen