Strategi

Vi gör den nya energierans möjligheter åtkomliga för alla.

Strategi

Vårt mål är ett ännu smartare, klimatneutralt energisystem, med vars hjälp var och en kan producera, använda och spara energi med respekt för miljön. Vi utvecklar fördomsfritt allt smartare och renare lösningar för att möta dagens och morgondagens energiutmaningar tillsammans med kunderna.

Vi erbjuder en enklare och bekvämare vardag och inbjuder våra kunder, som redan utgör närmare en fjärdedel av alla finländare, att bygga en bättre morgondag tillsammans med oss. Vi går före och visar vägen, fångar upp framtidens möjligheter redan i dag och leder förändringen i hela sektorn.

strategia_737x415.jpg

Våra strategiska mål djärvare och smidigare

Vi är mer kundfokuserade och satsar på att utveckla de kompetenser och förmågor som är viktigast för oss. Vi samarbetar mera och gör beslutsfattandet smidigare. 

Bättre avkastning

Vår stabila och ständigt allt effektivare produkt- och tjänsteinriktade affärsverksamhet inom el, värme och kyla möjliggör investeringar i lösningsinriktad affärsverksamhet.

Vi stärker den lösningsinriktade affärsverksamheten

Vårt mål är att nya lösningsområden så som lokal förnybar energi, smarta fastighetslösningar och eldriven trafik ska ge betydande tillväxt.

Mot klimatneutral energi

Vårt mål är ett klimatneutralt energisystem. Vi bygger ett allt renare, flexiblare och smartare energisystem och är föregångare inom hållbara energisystem.

Ett partnernätverk som stöder tillväxt

Vi samarbetar allt mer med våra kunder, stärker våra partnernätverk och investerar i tillväxtföretag.

För mer information


Se energin i nytt ljus

Helen uppstod för mer än 100 år sedan ur behovet att förse den rökiga staden med tryggare och miljövänligare energi. På den vägen är vi än i dag – för allas vår skull.


Om oss

Vi är en av Finlands största energikoncerner. Bekanta dig med vår organisation.


Ekonomiska publikationer

I vår årsberättelse hittar du ekonomiska nyckeltal och en hållbarhetsrapport. Delårsöversikterna berättar om vår verksamhet på kortare sikt.


Organisation

Helen Ab ägs av Helsingfors stad och är en del av Helenkoncernen.


Nyheter

Vi publicerar nyheter med anknytning till vår verksamhet. Du kan bläddra bland nyheterna efter typ och kategori.