Fakturering i Helen-koncernen

På grund av EU:s direktiv om elektronisk fakturering och lagen om elektronisk fakturering (241/2019) behandlar vi från och med 1.4.2020 endast e-fakturor. Om ni inte ännu har övergått till e-fakturering kan ni skicka oss e-fakturor via den avgiftsfria Basware Portal-tjänsten. Ni hittar våra e-faktureringsadresser samt instruktioner för användningen av Basware Portal i slutet av denna sida.

Faktureringsreferens

Vi kräver faktureringsreferens på alla fakturor. Som faktureringsreferens används det beställnings- eller avtalsnummer (börjar med PO, PP eller H) som getts i samband med beställningen. Faktureringsreferensen ska också läggas till i nätfakturamaterialet. 

Fakturor som saknar faktureringsreferens returneras till avsändaren. Läs mer i meddelandet (PDF) på engelska.

Helenkoncernens betalningsvillkor

Helenkoncernens allmänna betalningsvillkor är 30 dagar netto (30dgr netto). Observera denna betalningstid vid fakturering av Helenkoncernens bolag, om inte annat har avtalats genom ett gemensamt avtal med er. Läs mer i meddelandet  (PDF) på engelska .

Helen-koncernens nätfakturaadresser

Operatör är Basware, operatör-/förmedlarkod: BAWCFI22.

Helen Ab
FO-nummer 2630573-4
EDI-kod 003726305734

Helen Elnät Ab
FO-nummer 2035428-7
EDI-kod 003720354287

Oy Mankala Ab
FO-nummer 0158738-4
EDI-kod 003701587384

Helsingin Energiatunnelit Oy
FO-nummer 2640207-5
EDI-kod 003726402075

Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Elhus
FO-nummer 1901114-8
EDI-kod 003719011148

Basware Portal – gratis sändning av e-fakturor

Om ni inte ännu har gått över till nätfakturering kan ni skicka nätfakturor via tjänsten Basware Supplier Portal. Detta förutsätter att ni har en internetförbindelse och registrerar er i tjänsten. Tjänsten är gratis.

Tjänsten riktar sig särskilt till små leverantörer som inte har ett eget faktureringssystem som möjliggör nätfakturering. Också banker, nätfakturaoperatörer och bokföringsbyråer erbjuder nätfakturering.

Registrera dig på Basware Supplier Portal 

I tekniska problem som gäller användningen av Supplier Portalen ber vi er direkt kontakta Basware:

Online: https://www.basware.com/en-gb/utility/for-suppliers/

Omvänd momsskyldighet  

Helen Ab tillämpar en omvänd avgift på moms vid köp av byggtjänster.
Helen Elnät Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo och Oy Mankala Ab säljer inte byggtjänster och följer normal momspraxis.

Läs mer om omvänd momsskyldighet

För mer information


Helens kontaktuppgifter 

Här hittar du kontaktuppgifter till Helens olika enheter och en karta över Helens verksamhetsställen, laddningsstationer för elbilar samt kulturobjekt.


Anbudsförfrågningar

Vi meddelar om pågående anbudstävlingar via leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi.


Till medierna 

Vi betjänar medierna i energifrågor och ställer våra specialister till förfogande för intervjuer.

Dela: