Helen Ab

Fakturering i Helen-koncernen

Helen-koncernen tar endast emot nätfakturor. Om ni redan har möjlighet till nätfakturering ber vi er skicka fakturor till våra koncernbolag som nätfakturor genast från och med följande faktura.

Nätfakturering

Om ni inte ännu har gått över till nätfakturering kan ni skicka nätfakturor via tjänsten Basware Supplier Portal. Detta förutsätter att ni har en internetförbindelse och registrerar er i tjänsten. Tjänsten är gratis.

Tjänsten riktar sig särskilt till små leverantörer som inte har ett eget faktureringssystem som möjliggör nätfakturering. Också banker, nätfakturaoperatörer och bokföringsbyråer erbjuder nätfakturering.

Registrera dig på Basware Supplier Portal 

Så används portalen (pdf)

I tekniska problem som gäller användningen av Supplier Portalen ber vi er direkt kontakta Basware som har hand om användarsupporten till våra kunder (nämn samarbetet med oss när ni kontaktar dem)

Förbindelsetjänster, avtalskunder (nätfakturatjänst, inskanningstjänst)

Telefon 0209 3410 030 (Baswares avtalskunder och partner)
E-post: bc.helpdesk.fi@basware.com

Faktureringsreferens

Vi kräver faktureringsreferens på alla fakturor. Som faktureringsreferens används det beställnings- eller avtalsnummer som getts i samband med beställningen. Faktureringsreferensen ska också läggas till i nätfakturamaterialet. 

Fakturor som saknar faktureringsreferens returneras till avsändaren från och med 1.2.2018. Läs mer i meddelandet (PDF) på engelska.

Helenkoncernens betalningsvillkor

Helenkoncernens allmänna betalningsvillkor är 30 dagar netto (30dgr netto). Observera denna betalningstid vid fakturering av Helenkoncernens bolag, om inte annat har avtalats genom ett gemensamt avtal med er. Läs mer i meddelandet  (PDF) på engelska .

Helen-koncernens nätfakturaadresser

Operatör är Basware, operatör-/förmedlarkod: BAWCFI22.

Helen Ab
FO-nummer 2630573-4
EDI-kod 003726305734

Helen Elnät Ab
FO-nummer 2035428-7
EDI-kod 003720354287

Oy Mankala Ab
FO-nummer 0158738-4
EDI-kod 003701587384

Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Elhus
FO-nummer 1901114-8
EDI-kod 003719011148

Omvänd momsskyldighet  

Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen trädde i kraft 1.4.2011. På Helsingfors Energi och Mitox Ab som köpare av byggtjänster tillämpas omvänd momsskyldighet. Den omvända momsskyldigheten gäller giltiga ramavtal och leveranser som äger rum efter 1.4.2011.

Läs mer om omvänd momsskyldighet

Dela: