Se energin i nytt ljus

Vi är kända som en vägvisare inom energibranschen, som en av de mest pålitliga energibolagen i världen. Vi förbättrar energieffektiviteten kontinuerligt med över hundra års erfarenhet.

Läs mer

Energiproduktion

Energiproduktion

Vi producerar el, värme och kyla bland annat i kraftverk och värmeanläggningar samt värmecentraler på olika håll i Helsingfors. Dessutom består vår produktionspalett av ett mångsidigt sortiment av vatten-, vind-, sol- och kärnkraft.

Läs mer

Vätgas

Grönt väte är en av de mest lovande metoderna för att ersätta användningen av fossila bränslen i industrier som inte direkt kan elektrifieras. Med hjälp av väte kan vi också lagra energi i en stor skala. Helen vill ligga i framkant när det gäller att erbjuda gröna vätgaslösningar till sina kunder.

Bekanta dig med vår vätgasverksamhet