Eirastrandens värmepumpsanläggning

Vi bygger en ny värmepumpsanläggning i södra Helsingfors som producerar klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla. Anläggningen utnyttjar spillvärme från renat avloppsvatten och uppskattas vara färdig före utgången av 2025.

Vi tar tillvara spillvärme från avloppsvattnet

I Eirastrandens värmepumpsanläggning produceras värme från exceptionellt lågtempererat avloppsvatten som redan en gång utnyttjats för fjärrvärmeproduktion i Katri Valas värmepumpsanläggning. Värmepumparnas fjärrvärmeeffekt är omkring 90 megawatt och fjärrkyleffekt omkring 60 megawatt. Anläggningens värmeproduktion uppgår till omkring 300 gigawattimmar per år.

Vi producerar klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla

Anläggningen minskar Helens koldioxidutsläpp med över 80 000 ton årligen, eftersom den ersätter värmeproduktion med fossila bränslen under vintersäsongen och producerar fjärrkyla under sommaren. Samtidigt ökar anläggningen försörjningsberedskapen för värmeproduktion genom att minska beroendet av importerade fossila bränslen. Helsingforsbornas behov av fjärrkyla ökar och med hjälp av den nya anläggningen kan kylan produceras klimatneutralt nära där den efterfrågas.

Avloppsvattnets spillvärme utnyttjas två gånger

Det renade avloppsvatten som värmepumpsanläggningen använder utnyttjas redan nu i två processer i Katri Valas värmepumpsanläggning, där det sedan returneras till avloppsvattentunneln vid temperaturer så låga som omkring fem grader. Detta avloppsvatten innehåller fortfarande potentiell värmeenergi som kan utnyttjas för produktion av fjärrvärme med hjälp av den moderna värmepumpsteknik som byggs i Eirastrandens anläggning. Efter att den återstående värmeenergin tagits tillvara styrs det renade avloppsvattnet via utloppstunneln ut i havet. Tack vare denna process minskar värmebelastningen på Östersjön, då vattnet som leds dit är svalare än förut.

Byggnadsarbetet framskrider

Byggandet av den nya anläggningen kräver bland annat sprängning och stenbrytning, som syns och hörs i den närliggande omgivningen. Invånarna har informerats om byggnadsarbetena och nödvändiga kartläggningar har gjorts i bostäderna i närområdet. Vi beklagar de tillfälliga olägenheter som byggnadsarbetet förorsakar.

Frågor och svar

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Vi fasar ut användningen av stenkol och strävar efter en klimatneutral energiproduktion senast år 2030. Vi stänger kolkraftverken på Hanaholmen och Sundholmen och ersätter deras värmeproduktion med värmepumpar, värmelagring samt bioenergi.

Byggandet av Eirastrandens värmepumpsanläggning inleddes med stenbrytning i januari 2023.

Eirastrandens värmepumpsanläggning finns på Munkholmen i Helsingfors.

Eirastrandens värmepumpsanläggning balanserar variationerna i priset på fjärrvärme. Beskattningen av stenkol och naturgas har skärpts under de senaste åren och priset på utsläppsrätter har också ökat, vilket har höjt priset på fjärrvärme som produceras med fossila bränslen.