Energins ursprung

Ursprunget av el

2021

Energiamuoto %
Förnybara 45
Fossila 13
Kärnkraft 42

Av den sålda elen 42 % såldes som förnybara separata produkter och 26 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

2020

Energiamuoto %
Förnybara 31
Fossila 17
Kärnkraft 52

Av den sålda elen 28 % såldes som förnybara separata produkter och 30 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

Ursprunget av fjärrvärme

2022

Energikälla %
Olja 7,0
Naturgas 9,0
Avfall 1,0
Kol 63,0
Förnybara 15,0
Spillvärme 5,0

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

 

2021

Energikälla %
Olja 4,5
Naturgas 30,4
Bio 8,2
Kol 45,6
Värmepumpen 11,2

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

 

 

 

Ursprunget av fjärrkyla

2022

Energiamuoto %
Förnybara 100

 

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.

2021

Energiform %

Värmepumpar

95,1

Absorbtion

2,2

Kompressorer

1,8
Havsvatten 0,8

 

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.