Energins ursprung

Ursprunget av el

2021

Energiamuoto %
Förnybara 45
Fossila 13
Kärnkraft 42

Av den sålda elen 42 % såldes som förnybara separata produkter och 26 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

2020

Energiamuoto %
Förnybara 31
Fossila 17
Kärnkraft 52

Av den sålda elen 28 % såldes som förnybara separata produkter och 30 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

Ursprunget av fjärrvärme

2022

Energikälla %
Olja 7
Naturgas 9
Avfall 1
Kol 63
Förnybara 15
Spillvärme 5

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

 

2021

Energikälla %
Olja 5
Naturgas 30
Bio 8
Kol 46
Värmepumpen 11

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

 

 

 

Ursprunget av fjärrkyla

2022

Energiamuoto %
Förnybara 100

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.

2021

Energiamuoto %
Värmepumpar 95
Absorption 2
Kompressorer 2
Havsvatten 1

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.