Energins ursprung

Ursprunget av el

2022

Energiamuoto %
Förnybara 27
Fossila 23
Kärnkraft 50

Av den sålda elen 23 % såldes som förnybara separata produkter och 30 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

2021

Energiamuoto %
Förnybara 45
Fossila 13
Kärnkraft 42

Av den sålda elen 42 % såldes som förnybara separata produkter och 26 % som särredovisad kärnkraft.

Uppgifter för enskilda produkters del finns på sidan med elprodukter.

Uppgiften om utsläpp från el uppdateras i juli varje år.

Ursprunget av fjärrvärme

2023

Energikälla %
Förnybara 32
Fossila 62
Spillvärme 6

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

2022

Energikälla %
Olja 7
Naturgas 9
Avfall 1
Kol 63
Förnybara 15
Spillvärme 5

Uppgiften om utsläpp från fjärrvärme uppdateras i mars varje år.

 

Ursprunget av fjärrkyla

2023

Energiamuoto %
Förnybara 3
Kärnkraft 97

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.

2022

Energiamuoto %
Förnybara 100

Uppgiften om utsläpp från fjärrkyla uppdateras i mars varje år.