Helenkoncernen

På Helenkoncernen arbetar över 700 experter inom energibranschen. Vi är en av de största energikoncernerna i Finland.

Helenkoncernen är en affärshelhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab (ägarandel 100 %), Oy Mankala Ab (100 %), Helsingin Energiatunnelit Oy (90 %), Geonova Ab (ca 58 %), Vindpark Lakiakangas 3 Ab (100 %), Kristinestad Tupaneva Ab (100 %), Helen Solpark Kalanti Ab (100 %), Kalanti GridCo Oy (100 %), Vindpark Kalistanneva Ab (60 %), Vindpark Karahka Ab (51 %), Vindpark Juurakko Ab (51 %), Vindpark Niinimäki Ab (51 %) och Niinimäki Grid Oy (ca 46 %).

Bundna som delägda bolag till koncernen är Voimapiha Oy (ca 33 %), Liikennevirta Oy (ca 23 %), Pjelax Vindkraft Ab/Oy (40 %), &charge GmbH (24 %) och Viiatti GridCo Oy (30 %).

Helen Ab ägs av Helsingfors stad och dess förvaltning grundar sig på aktiebolagslagen, bolagshandlingar och Helsingfors stadskoncerns anvisningar. Helen Ab erbjuder sina kunder el, värme och kylning samt varierande tjänster för småskalig energiproduktion och för kundernas egen energiförbrukning och effektivering av den.

Helen Elnät Ab fokuserar på elnätsverksamhet i enlighet med elmarknadslagen och erbjuder sina kunder överförings- och distributionstjänster av el på nästan hela Helsingfors område.

Oy Mankala Ab är ett produktionsbolag som äger Mankala, Ahvenkoski, Klåsarö och Ediskoski vattenkraftverk i Kymmenedalen.

För mer information