Ekonomi och business

Talous ja liiketoiminta

Finansiella nyckeltal

 20142013
  Helen-koncernenHelsingfors EnergiHelen-koncernenHelsingfors Energi

Omsättning, milj. €

819 695 878 747

Rösrelsevinst, milj. €

219

186

239

202

Balansomslutning, milj 

1 898

1 691

1 855

1 673

Rörelsevinst %

27

27

27

27

Avkastningsgrad  på eget kapital %

19 17 21 18

Soliditetsgrad %

56 68 57 69

Investeringarna, milj. €

123 89 108 59

Personal medeltal

1 454 1 160 1 562 1 176

Omsättning och rörelsevinst

Helen-koncernen

 RörelsevinstOmsättning
2010 289 831
2011 287 876
2012 235 897
2013 239 878
2014 219 819

Balansomslutningen

Helen-koncernen

 Milj. 
2010 1642
2011 1720
2012 1756
2013 1855
2014 1898

Avkastning på investerat kapital, %

Helen-koncernen

 ROI
2010 20
2011 19
2012 15
2013 15
2014 13

Soliditet %

Helen-koncernen

 Soliditet
2010 63
2011 62
2012 59
2013 57
2014 56