Förnybar energi i Östersundom

I Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom byggde Helen en värmelösning som baserar sig på förnybar energi. Värmelösningen togs i bruk i sin helhet i augusti 2014. 

Sakarinmäen koulussa toimii hybridilämmitysjärjestelmä

I hybridvärmesystemet kombineras jordvärme, solvärme, en värmecentral och magasinering av värmen. Värmelösningen i Zachrisbackens skola är ett pilotprojekt där Helen testar nya energilösningar och är samtidigt det första steget mot ett mer omfattande försöksprojekt i Östersundom.

VÄRME FRÅN SOLEN

I juni 2014 installerades 16 solfångare med en sammanlagd yta på 160 kvadratmeter vid Zachrisbackens skolcentrum. Dessutom installerades två ackumulatortankar på vardera 4 000 liter för magasinering av värmen.

Solvärmen kompletterar hybridsystemet som värmer skolan. De 21 jordvärmehålen borrades redan föregående år.
- Jordvärmen togs i bruk i början av januari 2014 och har varit i drift allt sedan dess. Det var enkelt att integrera solvärme i hybridvärmesystemet, säger projektchef Jaakko Tiittanen.

- Under sommaren uppstod ett överskott av värme, och förbrukningen och solen möttes inte. Under hösten finslipade vi systemet, tillägger han.

Vintertid kompletteras jordvärmen och solvärmen med en värmecentral för lätt brännolja. I mars 2014 började man använda bioolja i skolans värmecentral. Under våren och hösten testade man hur det fungerar att blanda bioolja och brännolja.

Lagom till skolstarten i augusti 2014 kunde alla delar av systemet tas i bruk. Ursprungligen var målet att producera 80 procent av skolans uppvärmning med förnybara energikällor. Målet nåddes och efter augusti till och med överträffades det. Sedan augusti har cirka 80 procent av skolans värmebehov producerats med jordvärmepumpar och solfångare och återstoden huvudsakligen med bioolja i värmecentralen.

INFORMATION I REALTID

Hösten 2014 satte vi upp displayer i Zachrisbackens skola, på vilka eleverna och lärarna i realtid kan se hur mycket energi som kommer från jordvärmen, solfångarna och värmecentralen och vad siffrorna innebär t.ex. omräknat till varma duschar. Samma information kan också ses på Helens webbplats.

Skolans elever och lärare engagerades genast från början i projektet och fick komma med idéer om hur energifrågorna ska göras till en synlig del av skolans vardag och undervisning. För lärare och elever har vi ordnat flera workshoppar för att komma på olika sätt att integrera energifrågorna i undervisningen.

Både eleverna och skolans personal har varit ivriga att lära sig hur det nya uppvärmningssystemet fungerar. Insikterna i energiproduktion ökar när produktions- och förbrukningsinformationen från skolans eget uppvärmningssystem behandlas på lektionerna i olika ämnen.