Organisation

Läs mer om Helen Ab:s affärsmodell, ledningsgrupp och styrelsemedlemmar. Vi är en av Finlands största energikoncerner.  

Helen

Ledningsgrupp

Olli Sirkka Verkställande direktör
Maiju Westergren Direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer
Harri Mattila Direktör, Energianskaffning och partihandel
Rauha Bato-Liukkonen Direktör, Personal- och Kundupplevelse
Timo Rajala Direktör, Ekonomi
Tuomas Teuri CDO, Digitala lösningar
Sari Mannonen Direktör, Lösningsverksamheten
Anu-Elina Hintsa Direktör, Försäljning och Kundservice
Timo Aaltonen Direktör, Energiplattform och produktionslösningar
Tuukka Toivonen Direktör, Strategi, fusioner och förvärv

Bakgrundsinformation för ledningsgruppen

Olli Sirkka, Verkställande direktör
Verkställande direktör sedan 1/2023
Diplomingenjör

Maiju Westergren, Hållbarhet och samhällsrelationer
I ledningsgruppen sedan 2/2021
Diplomingenjör

Harri Mattila, Energianskaffning och partihandel
I ledningsgruppen sedan 2001
Diplomingenjör

Rauha Bato-Liukkonen, Personal- och kundupplevelse
I ledningsgruppen sedan 2017
Filosofie magister

Timo Rajala, Ekonomi
I ledningsgruppen sedan 2016
Ekonomie magister

Tuomas Teuri, Digitala lösningar
I ledningsgruppen sedan 9/2019
Diplomingenjör

Sari Mannonen, Lösningar och utveckling av produktportföljen
I ledningsgruppen sedan 5/2020
Doktor i biokemi

Timo Aaltonen, Energiplattform och produktionslösningar
I ledningsgruppen sedan 9/2020
Diplomingenjör

Anu-Elina Hintsa, Försäljning och kundtjänst
I ledningsgruppen sedan 9/2020
Ekonomie magister och politices magister

Tuukka Toivonen, Strategi, fusioner och förvärv
I ledningsgruppen sedan 06/2023
Ingenjör, MBA