Gott resultat i en svår marknadssituation

Det förberedande arbetet för utvecklingsprogrammet ”Mot en kolneutral framtid 2050” framskred enligt planen.

Verkställande direktör

Helen-koncernen

Helen-koncernens moderföretag Helsingfors Energi är ett av Finlands största energiföretag.

Företaget säljer elenergi till ca 400 000 kunder i Finland och täcker över 90 procent av huvudstadens uppvärmningsbehov med fjärrvärme. Helsingfors Energi producerar och säljer också fjärrkyla, som expanderar snabbt inom Helsingfors.

Planering av energiproduktions- och energidistributionssystem, projektering och underhåll hör till Helsingfors Energis tjänster. Helsingfors Energi ansvarar också för utomhusbelysningen i Helsingfors. 

Koncernens dotterbolag är Helen Elnät Ab, Mitox Ab, vattenkraftsbolaget Oy Mankala Ab, Fastighets Ab Helsingfors Elhus och Finlands Energi-Entreprenad Ab. Helsingfors Energi har även intressebolag och äger kraftandelar i olika bolag både direkt och via Oy Mankala Ab.

Läs mer