Affärs år

Helen-koncernen, omsättningens fördelning

Omsättningen 878 milj. euro

 %
Elförsäljning
totalt
41
Övriga
intäkter
8

Fjärrvärmens
försäljning

38

Elöverföringens
försäljning

13