Detaljförsäljningen av el på samma höga nivå som föregående år

Detaljförsäljningen av el nådde ett bra resultat på elmarknaden.  Till hushåll och företagskunder på olika håll i Finland såldes sammanlagt cirka 5 000 MWh el, vilket motsvarar föregående års nivå.

I början av verksamhetsåret höjdes försäljningspriset på alla elprodukter i enlighet med prisutvecklingen på elmarknaden, och även mervärdesskatteprocenten höjdes. I början av september sänktes priserna på elprodukter och samtidigt förnyades produktnamnen.

Kunderna nöjda med sin elförsäljare

Helsingfors Energi uppnådde den högsta belåtenhetssiffran i den internationella och oberoende jämförelseundersökning som Epsi Rating publicerade i december. 98 % av Helsingfors Energis kunder upplevde att det inte fanns något att klaga på i företagets verksamhet. Även företagskunderna är nöjdare än förut. Helsingfors Energi tog första platsen i undersökningen för andra året i rad.

Även Helsingfors Energis egna förfrågningar tydde på att kunderna är mycket nöjda med elprodukterna och den service de får.

Solpaneler, laddningspunkter för elbilar och hemautomation

Försäljningen av solelsystem till kunderna inleddes. Helsingfors Energi säljer solpaneler i förpackningar om 4,12 och 20 paneler inklusive monteringsställningar. Dessutom kan kunden sälja den el som producerats med den egna anordningen, till exempel solpanelen, och som personen inte själv behöver, till Helsingfors Energi.

Under verksamhetsåret började man också leverera laddningspunkter för elbilar till kunderna. Laddningspunkterna säljs till företag och hushåll, både till småhus och höghus.

Försäljningen av Helsingfors Energis hemautomationstjänst Termo inleddes. Tjänsten styr vattenburen elvärme så att den alltid använder den förmånligaste elen. Kunden kan följa uppvärmningen, förbrukningen av elenergi samt inomhus- och utomhustemperaturen via nätet till exempel med sin egen mobiltelefon.

I slutet av året fanns det 6 456 kunder som använde miljöpenniel. Av dessa använde 426 kunder museivattenkraft och 6030 vindkraft. Miljöpennielens medel används för att utveckla ett solelobjekt som utses i början av året och godkänns av ett råd.

Ursprungscertifikat som intygar att elen härstammar från till exempel vind- eller vattenkraft såldes fortsättningsvis och blev allt populärare bland kunderna.

Elpriserna för konsumenter

Den genomsnittliga skatt jämfört med det genomsnittliga elpriset i Finland i en typisk lägenhet (årlig förbrukning på 2 000 kWh).

 FinlandHelsingfors Energi
2009 7.85 6.66
2010 8.18 7.43
2011 9.05 8.59
2012 8.74 8.27
2013 8.81 8.37

Ursprunget av el 2012

Kotitalouksille myyty sähkö oli peräisin ydinvoimasta, uusiutuvista ja fossiilisista lähteistä