Utomhusbelysningens energieffektivitet vidareutvecklades

Helsingfors Energis mål med utomhusbelysningen var fortsättningsvis att producera belysning av hög kvalitet på ett mer energieffektivt sätt än tidigare. 

Auroran silta valaistiin led-valoin

Man fortsatte testa LED-armaturerna. Också Helsingfors Energis traditionella hängande armaturer försågs med LED-ljuskällor.

Man förberedde sig på den nya LED-tekniken som ständigt utvecklas genom att skaffa ett styrsystem som omfattar hela staden, med vilket det är möjligt att tona ner LED-lamporna under de tysta timmarna på natten. LED-lamporna passar bra för att tona ner belysningen – betydligt bättre än de traditionella urladdningslamporna. Allt som allt 815 gatubelysningscentraler förnyades, och 500 förnyades för det här ändamålet.

Kvicksilverlamporna tas bort från marknaden 2015 och byts ut mot energieffektivare ljuskällor. I det projekt för byte av armaturer som genomförs i samband med detta byttes 6 500 armaturer ut. Projektet håller tidtabellen; av cirka 50 000 armaturer bara 18 400 väntar at bli utbytt.

Från och med början av årtusendet har man lyckats minska energiförbrukningen per ljuspunkt med 25 procent, det vill säga från 200 watt till 150 watt, och den minskar fortsättningsvis.

Helsingfors belysningsnät utvidgades med 200 ljuspunkter och inbegrep i slutet av året sammanlagt 85 500 ljuspunkter.

Helsingfors Energis långsiktiga utvecklingsarbete med utomhusbelysningen bar frukt i och med att Helsingfors fick i uppdrag att stå värd för organisationen LUCI:s årsmöte 2015. LUCI (Lighting Urban Community International) är en internationell organisation för stadsbelysning.

Helsingfors Energi samarbetade för sjätte året ekonomiskt och funktionellt med evenemanget Lux Helsinki.