Ansvarsfull energi

Ansvarsfullhet innebär för oss att minska miljöpåverkan i all vår verksamhet, att öppet diskutera med våra intressentgrupper samt att främja energieffektiviteten i hela energikedjan, från kunden till kraftverket.

Vi fortsatte vårt goda ansvarsarbete även år 2013. Uppmuntring till vårt arbete kom från TNS Gallup när vi fick ett hedersomnämnande för främjande av vår ansvarsbild i tävlingen gällande företagens rykte och ansvar. Vi satsade i synnerhet på att identifiera vår verksamhets miljöpåverkan under hela dess livscykel, vi utredde fjärrvärmens kolfotspår samt livscykeln hos energiproduktionen på Sundholmen nu och i framtiden. 

Miljöverksamhet i praktiken

Helen-koncernens praktiska miljöarbete görs inom affärsverksamheten, det vill säga där som den verkliga miljöpåverkan också uppstår. För att kontrollera miljöpåverkan tar vi hjälp av verksamhets-, miljö- och energieffektivitetssystem samt miljöhandböcker. Vi har förbundit oss till att kontinuerligt förbättra miljöverksamheten, vilket vi säkerställer genom regelbundna auditeringar.

Samproduktionen, överföringen och distributionen av el samt produktionen, försäljningen och distributionen av fjärrvärme och fjärrkyla är miljöcertifierade enligt ISO 14001. På kontoret verkar vi i enlighet med miljöprogrammet Green Office.

Energieffektivitet före

Optimeringen av samproduktionen av el och värme tillsammans med den utvidgade fjärrkylan möjliggjorde en ännu energieffektivare energiproduktion än tidigare. Moderniseringen av Kvarnbäckens värmecentral och energianalysen av Hanaholmens kraftverk och den optimering av ånga för eget bruk som gjordes utgående från den kompletterade denna.

Vår energiinformation tog ett stort steg framåt när vår energiutställning förnyades och det nya Energitorget öppnades i början av 2013. Nu omfattar informationen bättre än tidigare hela energikedjan. Dessutom utvecklade vi energiinformationen riktad till unga tillsammans med gymnasieelever i projektet Safari 2013.