År i siffror

Helen koncern

Finansiella nyckeltal

 

 2013

2012

Omsättning, Milj. €

878 897

Rösrelsevinst, Milj. €

239 236

Rörelsevinst %

27 26

Avkastningsgrad  på edet kapital %

21 21

Soliditetsgrad %

57 59

 Personal medeltal

1 562 1 633

Omsättning och rörelsevinst

 RörelsevinstOmsättning
2009 281 824
2010 289 831
2011 287 876
2012 235 897
2013 239 878

Balansomslutningen

 Milj. €
2009 1605
2010 1642
2011 1720
2012 1756
2013 1855

Avkastning på investerat kapital, %

 ROI
2009 19
2010 20
2011 19
2012 15
2013 15

Soliditet %

 Soliditet
2009 63
2010 63
2011 62
2012 59
2013 57