Strategi

Vision:

Ett framgångsrikt energiföretag som utvecklar nya lösningar för att bli koldioxidneutralt.

1. Mot en kolneutral framtid

Huvudmålet i vår strategi är en CO2-neutral energiproduktion före 2050. För att kunna förverkliga målet krävs att nya teknologier tas i bruk och betydande investeringar görs. De här främjas i vårt utvecklingsprogram ”Mot en kolneutral framtid”.

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

2. Ett starkt och förutsägbart resultat av partimarknaden

Vi ökar produktionsvärdet genom att utnyttja samproduktion och partimarknaden. Grunden för optimeringen av samproduktionen är en hög brukbarhet i kraftverken. Resultaten av partihandeln förbättras enligt den fastställda riskpolicyn.

3. Vi säkerställer fjärrvärmens konkurrenskraft

Kärnan i fjärrvärmens konkurrenskraft är den energieffektiva samproduktionen, som gör fjärrvärmen till den bästa uppvärmningslösningen i den tätt byggda stadsmiljön i Helsingfors. Mängden förnybar fjärrvärme ökas och för kunderna utvecklas nya tjänster för olika behov.

 

4. Vi stärker vår ställning på detaljmarknaden för el

Vi satsar på att upprätthålla en hög kundtillfredsställelse bland annat genom att erbjuda våra kunder nya tilläggstjänster. E-tjänsterna utvecklas på ett kundinriktat sätt för att ännu bättre motsvara olika förväntningar och servicebehov.

5. Vi utvecklar nya energitjänster

Vi utvidgar alltjämt den energieffektiva fjärrkylan. Vi ökar tjänsterna inom eltrafiken och producerar nya tjänster för kundens energiförbrukning och för att effektivera denna. Vi erbjuder tjänster för småskalig produktion av solenergi och förbereder oss även för mer omfattande solenergilösningar.

6. Vi effektiverar vår egen verksamhet

Grunden för framgång är att den egna verksamheten är effektiv och produktiv. Vi slipar våra verksamhetsmodeller på olika delområden för att de ska bli ännu effektivare och utvecklar vår kompetens för att den ska svara mot bland annat de utmaningar som genomförandet av vårt utvecklingsprogram innebär.