Bra arbete – rätt inställning

Vår personal har uppvisat en gedigen yrkeskompetens och ett starkt åtagande mitt i förändringarna. Vilja att lära sig och svara på utmaningar beskriver våra anställda. 

 

Det här har framgått av både interna och externa undersökningar av arbetsgivarbilden. I en undersökning av bilden av arbetsgivaren som Universum genomförde bland studerande placerade vi oss på plats 25.

Det faktum att vi sammanlagt fick cirka 4 500 ansökningar om sommarjobb visar på att studerande är intresserade av Helsingfors Energi. Vi rekryterade cirka 100 sommararbetare för olika underhålls-, produktions- och expertuppdrag.

Henkilöstömme tyytyväisyys on korkealla

Olycksfallsfrekvens i Helen-koncern

 Olyckor / milj. arbetstid
2009 15.5
2010 16.7
2011 16.9
2012 11.0
2013 10.1

Ett högklassigt arbete uppmärksammas

Utmärkelserna och priserna är ett bevis på att personalen gör ett högklassigt arbete och ständigt utvecklas.

Elmarknaden belönades redan för andra gången med certifikatet Investors in People (IIP). Certifikatet har tidigare också beviljats Värmemarknaden och HelenPortföljförvaltningen.

 

Henkilöstömme tyytyväisyys on korkealla tasolla

IIP:s principer berör redan hela organisationen eftersom standarden har införts i alla personalledningsprocesser. Certifikatet är ett erkännande för ett bra ledarskap och för att hela organisationen aktivt deltar i planeringen och utvecklingen av verksamheten.

Personalens belåtenhet på en hög nivå

Personalens belåtenhet mäts regelbundet vid Helsingfors Energi. År 2013 var våra anställda nöjdare än genomsnittet i jämförelse med andra energibolag. Bolaget Helen Elnät Ab:s anställda var de allra nöjdaste inom Helen-koncernen. 

Enligt undersökningen är hjälpsamheten bland arbetskamraterna, den rimliga arbetsmängden och sammanhållningen som råder faktorer som bidrar till detta. Särskilt nöjda var våra anställda med det sätt på vilket man internt informerade om Helsingfors Energis strategi.

Progressivt studerandesamarbete

Under året deltog vi aktivt i diskussionen om framtidens arbete. I dialogen Amis-Dialogi som leddes av kommunikationsbyrån Ellun kanat fastställde företag och framtidens experter, det vill säga dagens studerande, handlingar genom vilka arbetslivet och arbetet kan utvecklas.

Personal per funktion

Helen-koncernen

 %
Chefspositioner 13
Experter 36

Administrativ och
kundservice
arbetsuppgifter

11

Tekniska
arbetsuppgifter

39
Andra
uppgifter
1

Antalet anställda

Helen-koncernen

 MänDamer
2009 1080 401
2010 1057 380
2011 1033 386
2012 1007 374
2013 975 366