Nya lösningar på vägen mot en kolneutral framtid

Helsingfors Energis mål är en CO2-neutral energiproduktion före 2050. Koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet stödjer det här målet.

Försökseldningarna fortsatte

Under 2013 undersökte vi i omfattande grad blandad bränning i stenkolsverken. I början av sommaren 2013 lämnade vi in ansökan om miljötillstånd för att bränna pellets på Hanaholmen och Sundholmen. I slutet av året började vi bygga ett system som möjliggör användning av pellets vid Sundholmens kraftverk.

År 2014 fortsätter försökseldningarna med andra generationens pellets, det vill säga rostad pellets och ångpellets. I världens första forskningsprojekt som omfattar hela värdekedjan utredde vi i samarbete med UPM Kymmene, Valmet och PVO-Lämpövoima hur träbaserad biokol lämpar sig som bränsle i stenkolsverk i industriell skala.

Biogasutredningarna preciserades

För det planerade bioraffinaderiet i Joutseno som ska framställa biogas ur träråvara har vi gjort forskningssamarbete med Gasum och MetsäFibre. De preciserade teknologiutredningarna bekräftade uppfattningen om att projektet tekniskt sett och med tanke på miljökonsekvenser är genomförbart, men de ekonomiska faktorerna stödjer i den nuvarande marknadssituationen inte lösningen.

Smarta lösningar

Fiskehamnens smarta energisystem i konsortium med ABB och Fingrid fortsatte utvecklingen av Fiskehamnen. I december 2013 fick vi ett erbjudande om lagring av el. Elmagasinet, som fungerar som kompensator av produktion och praxis, effektreserv och säkrare av tillgängligheten i exceptionella situationer, gör det möjligt att flexibelt använda elnätet. Konsortiet kom också överens om att leverera en smart lösning för fastighetsautomation till pilotobjektet i Fiskehamnen.

För laddande elvärmare utvecklades ett Termo-system, med vilket man kan styra konsumenternas elförbrukning till de förmånligaste timmarna.

Vid Östersundom som byggs gradvis genomför vi olika lösningar för närvärme genom kombination av olika värmekällor. Zachrisbackens skolcentrum i Östersundom värms i fortsättningen av energikällor som till 80 % är förnybara. Uppvärmningslösningen fick ett hedersomnämnande i Motivas tävling Årets förnybara energigärning 2013.

Framsteg i utvecklingen av eltrafik

Vi deltog i många olika forskningsprojekt för utveckling av eltrafiken. I december 2013 inledde den riksomfattande laddningsoperatören för eltrafik, Liikennevirta Oy, sin verksamhet. Vi deltog aktivt i utvecklingen kring dess grundande.

Fördelning av kostnaderna för forskning och utveckling

 %
Att svara på klimat- och
miljöutmaningen
med nya lösningar
24
Att utveckla den
nuvarande produktionen
så att den avger
mindre utsläpp
27

Utveckling av
slutkundsprodukterna

3

Effektivering och
utveckling av
processerna

15
Utveckling av ny
affärsverksamhet
22
Kontroll av tillgångar 9