Stadskultur och växelverkan

Under det gångna året deltog vi aktivt i stadens verksamhet och puls. Den hållbara livsstilen och stödjandet av stadskulturen har synts i möten och nya idéer.

Nytt kultursamarbete

Vi inledde ett samarbete med Yhteismaa ry, vars verksamhet syftar till att utveckla en ny samhällelig stadskultur. I egenskap av deras samarbetspartner fick vi vara med och förverkliga de enastående stadsevenemangen Städdagen och Middag under Helsingfors himmel.

Elhuset fungerade två gånger under årets lopp som huvudkvarter för evenemanget Städdagen. Som försmak till Städdagarna antog återvinningskläder och -saker nya former i olika sömnads- och reparationsverkstäder. Även gammalt skrot från kraftverk fick nytt liv bland annat som lampor och robotar.

Vi deltog också för första gången i fesivalen Flow där vi erbjöd tiotusentals festivalbesökare en efterlängtad cykelparkering, som fick beröm.

Samarbetet med skolelever utvecklas

Vi uppmuntrar på många sätt unga att spara energi. Det förnyade Energitorget erbjöd under det gångna året olika grupper och besökare en mer mångsidig utställning än tidigare. Energitorget besöktes under året av över 1 500 elever, 1 000 vuxna gruppbesökare och cirka 1 600 besökare under evenemang öppna för allmänheten, till exempel Sömnadscaféet, förberedelserna inför Städdagen och temadagen för belysningen. Cirka 3 700 enskilda personer besökte informationen.

Studiebesöken för elever förnyades i en mer funktionell riktning än tidigare. Eleverna kan lösa uppgifter om bland annat kolfotspåret, användning av varmt vatten, uppvärmning och förvaring av mat med hjälp av utställningsmaterialet. På utställningen kan man bekanta sig med till exempel Helsingfors energinätverk genom en illustrativ miniatyrmodell.

Fungerande internaktion med stadsborna

Förfarandet för bedömning av miljökonsekvenser (MKB) i anslutning till den ökade användningen av biobränslen inleddes våren 2013. Projektet är så viktigt på en riksomfattande nivå att det fästes särskilt mycket uppmärksamhet vid interaktion och kommunikation. Man ville integrera det interaktionsarbete som hör ihop med bedömningen som en enhetlig del av projektkommunikationen och stärkandet av relationerna mellan intressentgrupperna.

Under MKB-processen skapade vi en fungerande praxis med hjälp av vilken interaktionen fortsätter allteftersom projektet framskrider ända tills den nya kraftverksverksamhet som eventuellt inleds också avslutas.