Vi gjorde ett gott resultat i en svår marknadssituation

Helen-koncernens resultat förblev bra även om den ekonomiska situationen i Europa påverkar även Finlands situation. Det är fortsättningsvis mycket osäkert att förutspå elmarknaden, bränslenas prisutveckling och utsläppshandelns kostnadspåverkan. 

Toimitusjohtaja Pekka Manninen

Det förberedande arbetet för utvecklingsprogrammet ”Mot en kolneutral framtid 2050” framskred enligt planen. Vid våra kraftverk gjordes nödvändiga förändringar för att man ska kunna inleda blandförbränningen av biomassa och uppfylla kraven i IE-direktivet som styr utsläppen från industrin.

Den ökade användningen av biobränslen utreddes i flera projekt, varav en del fortfarande är under förberedelse. I samarbete med UPM, Metso och PVO-Lämpövoima Oy fortsätter vi undersöka hur rostad pellets lämpar sig för stenkolskraftverk.

Möjligheterna att framställa och använda biogas utreddes tillsammans med Gasum och Metsä Fibre. Det planerade bioraffinaderiet i Joutseno som ska framställa biogas ur träråvara är tekniskt och miljömässigt möjligt att genomföra. Däremot uppfylls tills vidare inte projektets ekonomiska ramvillkor.

Vi investerar med måtta

Förra årets investeringar var mindre än medeltalet. De riktades huvudsakligen till den normala energiproduktions- och fjärrvärmeverksamheten samt till utvidgningen och grundförbättringen av tunnel- och fjärrkylenätverket. Från om med 2014 kommer vår investeringsnivå att stiga kraftigt, vilket försvagar vår ekonomi.

Under förra året var den viktigaste investeringen köpet av vattenkraft från Sverige. Det konsortium som Helsingfors Energi, EPV Energi Ab och Kymppivoima Oy bildat köpte en del av en av Sveriges största vattenkraftsreserver vid Indalsälven.

I fråga om vindkraftsinnehav såldes den lilla egendomsandel man hade i Tunturituuli Oy. I fortsättningen koncentrerar vi oss i enlighet med utvecklingsprogrammet på att utveckla vindkraft i storskaliga projekt inom Suomen Hyötytuuli Oy och Finlands Havsvind Ab.

Vi förbereder oss på bolagiseringen

Lagen om bolagisering av kommuners affärsverk och ämbetsverk som verkar i konkurrensläge på marknaden trädde i kraft den 1 september 2013. Utgående från detta inleddes arbetet med att ändra Helsingfors Energis verksamhetsmodell från affärsverk till aktiebolag från och med början av 2015. Man har utrett bland annat övergångsvillkoren för personalen och ordnandet av annan verksamhet. Föreberedelserna inför bolagiseringen fortsätter och vi väntar stadsfullmäktiges linjedragningar om bolagsstrukturen under vårens lopp.

Ära och berömmelse

Under förra året belönades Helsingfors Energi igen med flera fina priser. Av dessa vill jag lyfta fram hedersomnämnandet i undersökningen om företagens rykte och ansvar 2013 och det internationella miljöpriset ”Global District Energy Climate Award” för den energieffektiva lösningen inom fjärrvärme och fjärrkyla. Priserna avslöjar vårt stora engagemang för att utveckla hela energibranschen och i synnerhet energieffektiviteten. I Helsingfors unika energisystem förenas produktionen av el, fjärrvärme och fjärrkyla till en effektiv trippelproduktion där kraftverkens verkningsgrad når upp till till och med 90 %.

Hela den finländska kompetensen belönades med högsta vitsord när den internationella energiorganisationen IEA i jämförelsen mellan olika länder gav det högsta möjliga vitsordet åt Finlands fjärrvärme-, fjärrkyle- och samproduktionssystem. I utredningen lyftes särskilt Helsingfors lösning fram.

Vi är glada över att vår kundservice har fått goda omdömen i flera olika undersökningar. Våra kunder är nöjda med oss och det vill vi främja också i framtiden genom att mångsidigt utveckla våra produkter, vår produktion och våra tjänster.

Tack

Grunden för vår framgång utgörs av den kompetenta personalen, som jag vill rikta ett varmt tack till. Deras yrkesskicklighet och mångsidiga kompetens skapar utmärkta verksamhetsförutsättningar för oss också i en ny verksamhetsmiljö.
Jag vill också tacka våra kunder och intressentgrupper för förtroendet och det goda samarbetet.

25.2.2014
Pekka Manninen
verkställande direktör