Sista år som affärsverk

"En tät stadsstruktur ger oss nya möjligheter att öka användningen av förnybar energi, recirkulera energiflödena och minska utsläppen."

Pekka Manninen
Verkställande direktör

Läs mer

Den här årsberättelsen beskriver år 2014, då Helsingfors Energi fortfarande var moderbolag i Helenkoncernen. Affärsverket bolagiserades vid årsskiftet och bedriver nu verksamhet i aktiebolagsform under namnet Helen Ab.

Helen Ab:s dotterbolag är Helen Elnät Ab (100 %), vattenkraftsbolaget Oy Mankala Ab (100 %), Kiinteistö Oy Helsingin Energiatunnelit Oy (90 %) och Finlands Energi-Entreprenad Ab (60 %). Utöver dessa har Helen Ab också intressebolag. Vi äger kraftandelar i olika bolag både direkt och via Oy Mankala Ab.

Vi säljer elenergi till cirka 400 000 kunder i Finland och täcker över 90 procent av Helsingfors uppvärmningsbehov med fjärrvärme. Vi producerar och säljer också fjärrkyla, som byggs ut i rask takt i Helsingfors.

MER OM OSS