Helens årsberättelse 2015

Den här årsberättelsen beskriver år 2015, vilket var Helen Ab: s första verksamhetsår. 

Helen Ab:s dotterbolag är Helen Elnät Ab (100 %), vattenkraftsbolaget Oy Mankala Ab (100 %), Kiinteistö Oy Helsingin Energiatunnelit Oy (90 %) och Finlands Energi-Entreprenad Ab (60 %). Utöver dessa har Helen Ab också intressebolag. Vi äger kraftandelar i olika bolag både direkt och via Oy Mankala Ab.

Vi säljer elenergi till cirka 400 000 kunder i Finland och täcker över 90 procent av Helsingfors uppvärmningsbehov med fjärrvärme. Vi producerar och säljer också fjärrkyla, som byggs ut i rask takt i Helsingfors.

MER OM OSS