Helens årsberättelse 2016

Helens årsberättelse 2016 består av hänt under året, koncernbokslut och hållbarhet.

HELENS ÅR 2016

Den fortgående omvälvningen av energibranschen skapade goda möjligheter för Helen att bygga upp ny affärsverksamhet.

Vi uppdaterade vår strategi och förbättrade vår verksamhets konkurrenskraft i en krävande marknadssituation. Vi fortsatte att ta fram nya produkter och tjänster samt effektivisera vår verksamhet så att Helen även i fortsättningen ska vara en föregångare bland energibolag och en ansvarsfull förnyare av energibranschen.

Helens år 2016