Helens årsberättelse 2017

Helens årsberättelse 2017 består av hänt under året, koncernbokslut och hållbarhet.

HELENS ÅR 2017


Helenkoncernens resultat utföll enligt prognosen och var något högre än föregående år. Antalet kunder ökade till långt över 400 000.

Vi fortsatte att ta fram nya tjänster i enlighet med vår strategi och främjade framför allt projekt kring återvinning och lagring av energi.

Helen-bollar