Nyckeltal 2017

Koncernens och moderbolagets nyckeltal 2017

  Koncernen   Moderbolaget  
  2017 2016 2017 2016
Omsättning, mn euro 805 782 681 664
Rörelsevinst, mn euro 81 75 51 53
Rörelsevinst, % 10 10 7 8
Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro 60 52 66 45
Investeringar, mn euro 95 90 49 53
Soliditetsgrad, % 72 71 76 75
Avkastning på investerat kapital, % 3 3 4 3
Antal anställda 31.12. 1 144 1 269 888 1 017
Balansräkning, M€ 2 732 2 720 2 584 2 564