Koncernbokslut

Financial statements

Koncernens resultat utföll enligt prognosen och var högre än föregående år. Positiv resultatutveckling för nätverksamheten, lågt marknadspris på el och höjda bränslekostnader var huvudorsakerna till resultatutvecklingen.

År 2017 uppgick omsättningen till 805 (782) miljoner euro och rörelsevinsten till 81 (75) miljoner euro. Elförsäljningen minskade med 2 % till 6 167 GWh. Försäljningen av fjärrvärme uppgick till 6 606 GWh, vilket motsvarar föregående års nivå. Försäljningen av fjärrkyla låg på samma nivå som året innan trots den ovanligt kyliga sommaren. Försäljningen av kylenergi uppgick till 141 GWh. Elöverföringen i Helsingfors uppgick till 4 404 GWh, vilket motsvarar 2016 års nivå.