Verkställande direktörens översikt

Toimitusjohtaja Pekka Manninen

Vi bygger en hållbar energiframtid tillsammans med våra kunder

År 2017 var ett år av utveckling och tillväxt för Helen. Vi har satsat kraftigt på att utveckla försäljningen och skötseln av kundrelationerna, och under året ökade antalet kunder till långt över 400 000 kunder, vilket är rekordnivå.

Helenkoncernens omsättning ökade. Resultatet utföll enligt prognosen och var något högre än föregående år. Vi fortsatte att ta fram nya tjänster och utveckla försäljningen i enlighet med strategin och främjade projekt kring förnybar energiproduktion samt återvinning och lagring av energi.

Under året har vi tagit steg mot vårt långsiktiga mål, som är en klimatneutral energiproduktion. I pelletsvärmeanläggningen på Sundholmen tändes elden för första gången i oktober, och anläggningen togs i kommersiell drift i februari 2018.

Den värmepumpsanläggning som just nu byggs under Esplanaden står färdig i vår, och med dess hjälp producerar vi mer fjärrkyla och återvinner energi ännu effektivare än förut.

Under det gångna året har vi sålt nya tjänster så som solkraftverkslösningar och en flexibilitetstjänst för företag. Intresset för laddningslösningar för elbilar har ökat i alla kundsegment och vi här på Helen är starkt engagerade i att skapa nya tjänster och verksamhetsmodeller för eldriven trafik. I höstas öppnade vi Finlands första dubbelriktade laddningsstation för elbilar på Hanaholmen. Den dubbelriktade laddningsstationen är ett steg mot framtidens energisystem, där bilarnas batterier har en betydande roll för lagring av energi och för att öka flexibiliteten i systemet.

Vi satsade också kraftigt på lagring av energi och lade fram en plan för byggande av Finland största energilager i gamla oljegrottor djupt nere i berggrunden under Helsingfors.
Fjärrvärmenätet i Helsingfors och det befintliga energisystemet erbjuder en bra plattform för nya energilösningar så som lagring och flexibilitet. Lagringens betydelse accentueras i framtidens energisystem, där solenergi och vindkraft får allt större andel.

Genom utveckling mot starkare energipartnerskap

Vi har kunnat utveckla vår verksamhet och förbättra Helens konkurrenskraft. Bland annat har vi nått betydande kostnadsbesparingar på kraftverken och inom underhållet genom att utveckla verksamhetsmodellerna. Det här arbetet syns i vårt ekonomiska resultat.

Vi vill vara våra kunders energipartner och branschens hållbaraste aktör, som man kan lita på i alla lägen. I det här arbetet är varje enskild medarbetares insats betydelsefull. Vi tror att de bästa lösningarna och de lämpligaste tjänstehelheterna kan åstadkommas i nära samarbete med våra kunder. Också vår produktion styrs och utvecklas i allt högre grad utifrån kundernas behov, och vi genomför allt mer gemensamma produktionslösningar tillsammans med kunderna.

Vi behöver vara lyhörda för kundernas behov och kunna reagera på dem allt snabbare och smidigare. Vårt mål är att ha över en halv miljon kunder om två år. Jag tror att vi har alla förutsättningar att nå målet.

Jag vill tacka våra kunder och intressentgrupper för gott samarbete under 2017 samt alla medarbetare på Helen för en värdefull insats för Helens framgång.

Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet mot klimatneutralitet och bygger en hållbar energiframtid tillsammans med våra kunder.

Pekka Manninen