Helen-koncernens årberättelse 2018

Helens årsberättelse 2018 består av hänt under åretkoncernbokslut och hållbarhet.

Helens år 2018

Helenkoncernens resultat var utmärkt.

Till den starka resultatutvecklingen bidrog framgångsrika åtgärder på grossistmarknaden för el, där prisnivån var högre än väntat.

Efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla var rekordlivlig, och inom elförsäljningen noterade Helen igen nytt rekord för antalet kunder.

keilaniemi-800x450.jpg