Nyckeltal

Avainluvut

Koncernens och moderbolagets Nyckeltal 2018

  Koncernen   Moderbolaget  
  2018 2017 2018 2017
Omsättning, mn euro 930 805 792 681
Rörelsevinst, mn euro 131 81 88 51
Rörelsevinst, % 14 10 11 7
Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro 112 60 106 66
Investeringar, mn euro 65 95 35 49
Soliditetsgrad, % 73 72 77 76
Avkastning på investerat kapital, % 5 3 5 4
Antal anställda 31.12. 1 080 1 144 838 888
Balansräkning, M € 2 758 2 732 2 629 2 584