Helen-koncernens årberättelse 2020

Helens årsberättelse 2020 består av hänt under åretkoncernbokslut och hållbarhet.

Helens år 2020

Helen nådde ett utmärkt resultat tack vare den framgångsrika kommersiella verksamheten, trots att året 2020 präglades av coronapandemin och varmare vinter än normalt, vilka vardera bidrog till att minska omsättningen. Inom kundvolymen nådde bolaget nytt rekord för antalet el- och värmekunder.

Helen fortsatte också att investera i klimatneutral produktion. Bolaget strävar målmedvetet mot långsiktiga ekonomiska mål och klimatneutralitetsmål.

energiamarkkinat-800x450.jpg