Nyckeltal

Avainluvut

Koncernens och moderbolagets Nyckeltal 2020

  Koncernen   Moderbolaget  
  2020 2019 2020 2019
Omsättning, mn euro 1054 1151 942 1034
Rörelsevinst, mn euro 176 176 133 130
Rörelsevinst, % 17 15 14 13
Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro 154 160 154 150
Investeringar, mn euro 203 69 129 46
Soliditetsgrad, % 77 77 78 78
Avkastning på investerat kapital, % 7 7 7 7
Antal anställda 31.12. 992 957 906 863
Balansräkning, M € 2805 2710 2739 2681