Viktiga händelser under 2020

Redan 550 000 kunder

Kundvolymen har nått nytt rekord: vid årsskiftet hade Helen över 550 000 elkunder och närmare 16 000 värmekunder. Genom att förlänga betalningstiderna sträckte Helen ut en hand till sina konsument- och småföretagskunder som råkat i en svår situation på grund av coronavirusepidemin.

Den digitala tjänsten oma helen har redan 50 000 användare

Den digitala tjänsten oma helen som lanserades på senhösten har redan över 50 000 kunder. I den digitala tjänsten kan kunderna sköta avtalsärenden och hålla koll på sin energianvändning.

Investeringarna i klimatneutralitet på toppnivå

Under 2020 fattades investeringsbeslut på 350 miljoner euro i klimatneutralitet. Helen började bygga ett biovärmeverk i nordsjö, där energieffektivitet utnyttjas på ett aldrig tidigare skådat sätt. Värme- och kylanläggningen under Katri Valas park i Sörnäs förstoras med en ny värmepump, som redan är den sjunde i ordningen. Investeringen är den första som ska ersätta användningen av stenkol vid Sundholmens kraftverk: den nya värmepumpens effekt motsvarar t.o.m. över 10 % av Sundholmens värmeeffekt.

Juha-Pekka Weckström tog över som VD i början av april

Klimatneutralitet och kundfokusering är centrala element i bolagets strategi. Under exceptionella förhållanden är det särskilt viktigt att bibehålla en hög leveranssäkerhet och se till att elen och värmen räcker till.

Placeringarna i tillväxtbolag kom i gång och uppgick till cirka 4 miljoner euro

Helen Ventures placerade inte bara i Finland utan också i startupföretag i Holland och Tyskland. Gradyent optimerar fjärrvärmesystem med hjälp av artificiell intelligens och tyska EcoG bygger upp ett operativsystem för laddstationer för elbilar.

 

Flera klimatneutralitetsprojekt utreds

Utnyttjande av spillvärme från raffinaderiområdet i Sköldvik utreds. Helen började utreda möjligheterna att utvinna värme ur havsvatten inom fjärrvärmeproduktionen året om och i stor skala. Helen planerar Helsingfors första geovärmeanläggning i Brunakärr.

Den lösningsinriktade affärsverksamheten växte märkbart

På de tre marknader som valts: lokala lösningar (inkl. solenergi), eldriven trafik och smarta fastigheter växte den lösningsinriktade affärsverksamheten märkbart. Försäljningen av jordvärme startade och de första pilotobjekten byggdes. I Postparken i Böle byggs en ny kretsloppslösning, där bostadshus värms och kyls klimatneutralt.

Helen utökar sin vindkraftsproduktion i betydande grad

Helen inledde byggandet av vindparken Lakiakangas 3 i Österbotten tillsammans med projektutvecklaren CPC Finland. Helens intressebolag Suomen Hyötytuuli Oy fattade ett investeringsbeslut om att bygga en vindpark i Mellersta Österbotten. Vindparkerna tas i produktion 2021 och 2022.

Det publika laddningsnätverket för elbilar växer

Helen installerade fler publika laddstationer, och det totala antalet är nu uppe i över tvåhundra. Nya laddstationer installerades bl.a. på 13 idrottsplatser i Helsingfors stad. På Helens samtliga publika laddstationer för elbilar laddas bilarna med förnybar el från vindkraft.

De totala koldioxidutsläppen minskade med hela 19 %

Minskningen var en följd av varmare väder än normalt, lägre försäljning av el i parti samt ökad andel klimatneutral och utsläppssnålare produktion. Helen sätter ett vetenskapligt baserat mål (Science Based Target) för utsläppsminskningen och förband sig som första finländska energibolag till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med klimatavtalet i Paris.

Värme lagras i grotta under Blåbärslandet

Helen började fylla Finlands största värmelager med vatten. Värmegrottorna som är belägna under Blåbärslandet är även globalt sett extraordinära, och ett viktigt steg på Helsingfors väg mot klimatneutralitet.