Fakturering i Helen-koncernen

På grund av EU:s direktiv om elektronisk fakturering och lagen om elektronisk fakturering (241/2019) behandlar vi från och med 1.4.2020 endast e-fakturor. Om ni inte ännu har övergått till e-fakturering kan ni skicka oss e-fakturor via den avgiftsfria Basware Portal-tjänsten. Ni hittar våra e-faktureringsadresser samt instruktioner för användningen av Basware Portal i slutet av denna sida.

Faktureringsreferens

Vi kräver faktureringsreferens på alla fakturor. Som faktureringsreferens används det beställnings- eller avtalsnummer (börjar med PO, PP eller H) som getts i samband med beställningen. Faktureringsreferensen ska också läggas till i nätfakturamaterialet. 

Fakturor som saknar faktureringsreferens returneras till avsändaren.


Helenkoncernens betalningsvillkor

Helenkoncernens allmänna betalningsvillkor är 30 dagar netto (30dgr netto). Observera denna betalningstid vid fakturering av Helenkoncernens bolag, om inte annat har avtalats genom ett gemensamt avtal med er. 


Anskaffningsvillkor

Vi följer Helen-koncernens anskaffningsvillkor gällande gods- och serviceanskaffningar:

Supplies (pdf)

Services (pdf)


Helen-koncernens nätfakturaadresser

Operatör är Basware, operatör-/förmedlarkod: BAWCFI22.

Företagen inom Helen-koncernen tar även emot e-fakturor genom Peppol-nätverket.

Helen Ab
FO-nummer 2630573-4
EDI-kod 003726305734

Helen Elnät Ab
FO-nummer 2035428-7
EDI-kod 003720354287

Oy Mankala Ab
FO-nummer 0158738-4
EDI-kod 003701587384

Helsingin Energiatunnelit Oy
FO-nummer 2640207-5
EDI-kod 003726402075

Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy
FO-nummer 2915705-2
EDI-kod 003729157052

Kristinestad Tupaneva Oy
FO-nummer 3007070-4
EDI-kod 003730070704

Kalistanneva Holding Oy
FO-nummer 3223668-3
EDI-kod 003732236683

Tuulipuisto Kalistanneva Oy
FO-nummer 2559448-2
EDI-kod 003725594482

Kalistanneva Sijoitusyhtiö Ky
FO-nummer 3263015-4
EDI-kod 003732630154

Helen ÅB Tuulipuistohallinnointiyhtiö Oy
FO-nummer 3223677-1
EDI-kod 003732236771

Jokituuli Holding Oy
FO-nummer 3283748-9
EDI-kod 003732837489

Tuulipuisto Karahka Oy
FO-nummer 2827841-8
EDI-kod 003728278418

Tuulipuisto Juurakko Oy
FO-nummer 2949074-4
EDI-kod 003729490744

Jokituuli Sijoitusyhtiö Ky
FO-nummer 3296093-8
EDI-kod 003732960938

Niinimäki Holding Oy
FO-nummer 3320977-5
EDI-kod 003733209775

Tuulipuisto Niinimäki Oy
FO-nummer 3166162-9
EDI-kod 003731661629

Niinimäki Grid Oy
FO-nummer 3277661-2
EDI-kod 003732776612

Niinimäki Sijoitusyhtiö Ky
FO-nummer 3324906-4
EDI-kod 003733249064

Helen Aurinkopuisto Kalanti Oy
FO-nummer 3255167-5
EDI-kod 003732551675

Kalanti GridCo Oy
FO-nummer 3300139-2
EDI-kod 003733001392

Nurmijärven Sähkövarasto Oy
FO-nummer 3333212-4
EDI-kod 003733332124


Basware Portal – gratis sändning av e-fakturor

Om ni inte ännu har gått över till nätfakturering kan ni skicka nätfakturor via tjänsten Basware Supplier Portal. Detta förutsätter att ni har en internetförbindelse och registrerar er i tjänsten. Tjänsten är gratis.

Tjänsten riktar sig särskilt till små leverantörer som inte har ett eget faktureringssystem som möjliggör nätfakturering. Också banker, nätfakturaoperatörer och bokföringsbyråer erbjuder nätfakturering.

Registrera dig på Basware Supplier Portal 

I tekniska problem som gäller användningen av Supplier Portalen ber vi er direkt kontakta Basware:

Online

Kundsupport telefonnummer

Från Basware Portal kan du också nå Baswares support via chatten.

Omvänd momsskyldighet  

Helen Ab tillämpar en omvänd avgift på moms vid köp av byggtjänster.
Andra företag i Helen Group säljer inte byggtjänster och följer normal momspraxis.