Mångfaldigt belönad service

Helsingfors Energi har mångfaldigt belönats för sin högklassiga service. Försorg om leveranssäkerheten av el och värme, utveckling av framtida energilösningar samt en enkel serviceattityd är grunden för vår verksamhet.

Kundservicen får ett högt vitsord

Arbetet för en högklassig kundservice syntes igen i undtillfredsställelsen. Vi tog första plats i kundbelåtenhetsundersökningen som EPSI Rating gör varje år bland elbolagen. Så mycket som 98 % av våra kunder hade inget att klaga på. Även företagskunderna var nöjdare än förut, och vi har befäst vår första placering i undersökningen. Utöver kundtillfredsställelsen är imagen, förväntningarna, produkt- och servicekvaliteten, förhållandet mellan pris och kvalitet samt kundlojaliteten centrala mätare i undersökningen.

Förnyelsernas år

Under det gångna året har vi fäst mer uppmärksamhet än tidigare vid våra kunder i utvecklingen av såväl tjänster som kundserviceupplevelser. Under 2013 förnyade vi vårt brand i olika kanaler och material. Det förnyade Energitorget och kundservicelokalen i anslutning till det färdigställdes våren 2013. Den förnyade webbplatsen helen.fi som publicerades i november bidrog med en bra grund för fortsatt utveckling av nättjänster.

Också tidskriften Helen för hushållskunder och tidskriften HelenB för företagskunder förnyades såväl innehållsmässigt som layoutmässigt utgående från en läsarundersökning.