Småskalig produktion

Teckna avtal med oss om köp av småskalig produktion. Vi betalar börspris för din el.

Vi köper den el du inte utnyttjar när

  • din produktionsanläggningen är på högst 100 kW
  • du är är Helens elförsäljningskund och har en giltig elleverans till den småskaliga anläggningens
    förbrukningsplats 

Grundavgiften är 0 €/mån och leveransavgiften 0,3 c/kWh. Alla priser är angivna utan moms. Om kunden är momsskyldig tillkommer vid respektive tidpunkt gällande moms.

 

myynti-verkkoon.jpg

Anslutning till nätet

Anmälan om anslutning till nätet ska alltid göras till den lokala nätinnehavaren för att elsäkerheten ska kunna säkerställas även när fel uppstår i nätet.

Pris för småskalig produktion

Grundavgiften är 0 €/mån och leveransavgiften 0,3 c/kWh. Alla priser är angivna utan moms. Om kunden är momsskyldig tillkommer vid respektive tidpunkt gällande moms.

Teckna avtal om köp av småskalig produktion

Vi tar i bruk avtalet om småskalig produktion så fort som möjligt för att avtalet ska gälla i samband med ibruktagandet.

IBAN

Om du inte har ett elavtal med Helen kan du teckna avtal här.

Frågor om köp av småskalig produktion?

Om du har frågor om köp av småskalig produktion, kontakta oss med formuläret eller ring till vår kundtjänst: 09 617 8080.

Ta kontakt med formulär