• Vår kundtjänst tjänar online och per telefon, kundtjänstkontor i Helsingfors Kampen stängt tills vidare.
Solpanel till ditt hem

Köp av småskalig produktion

Teckna avtal med oss om köp av småskalig produktion. Vi betalar börspris för din el.

Vi köper den el du inte utnyttjar när

  • din produktionsanläggningen är på högst 100 kW
  • du är är Helens elförsäljningskund och har en giltig elleverans till den småskaliga anläggningens
    förbrukningsplats 

Grundavgiften är 0 €/mån och leveransavgiften 0,00 c/kWh. Alla priser är angivna utan moms. Om kunden är momsskyldig tillkommer vid respektive tidpunkt gällande moms.

 

Pientuotannon osto

Anslutning till nätet

Anmälan om anslutning till nätet ska alltid göras till den lokala nätinnehavaren för att elsäkerheten ska kunna säkerställas även när fel uppstår i nätet.

Pris för småskalig produktion

Mer information om småskalig produktion finns i PDF-filen nedanför.

Teckna avtal om köp av småskalig produktion

Med formuläret nedan kan du teckna avtal om köp av småskalig produktion.

IBAN

Frågor om köp av småskalig produktion?

Om du har frågor om köp av småskalig produktion, kontakta oss med formuläret eller ring till vår kundtjänst: 09 617 8080.

Ta kontakt med formulär

Dela: