Nyhet / 31.8.2018

Sinnemäki invigde Helens underjordiska fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning

Biträdande borgmästare Anni Sinnemäki invigde i dag Helens underjordiska fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning som ligger under Esplanaden. De stora värmepumparna i anläggningen används för att producera fjärrvärme och fjärrkyla.

KeX - vihkiäiset


Byggnadsarbetena på värmepumpsanläggningen under Esplanaden inleddes våren 2017. Anläggningen har varit i drift sedan början av sommaren, och i dag invigdes den officiellt.

Värmepumpsanläggningen ligger cirka 50 meter under Esplanadparken. I anslutning till den finns också ett jättelikt kallvattenlager som rymmer 25 miljoner liter. Tillsammans bildar de Esplanadens underjordiska fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning.

– Kylanläggningen som utnyttjar spillvärme minskar Helsingfors beroende av fossila bränslen så som stenkol och tar ett steg mot hållbarare energiproduktion och energisparande. Cirkulär ekonomi av det här slaget passar bra för världens mest funktionella stad och är ett bra stöd för Helsingfors ambitiösa mål om kolneutralitet, sade biträdande borgmästare Anni Sinnemäki i sitt invigningstal.

– När klimatet blir varmare och behovet av kylning ökar också i Finland är användning av spillvärme för kylning det enda hållbara sättet. Sommarens värmebölja gjorde att man i Helsingfors fick upp ögonen för behovet av kylning både i hemmen och på arbetsplatserna, för att inte tala om sjukhusen. Fjärrkyla är ett klokt kylningssätt, eftersom man med dess hjälp kan återvinna spillvärme från fastigheterna och utnyttja den i fjärrvärmenätet, konstaterade Sinnemäki.

– Helens mål är en klimatneutral energiproduktion, och den här nya värmepumpsanläggningen är ett viktigt steg på vägen mot målet. Vi är en av Finlands största investerare och kommer under de närmaste 10 åren att investera omkring en halv miljard euro i övergången från stenkol till biobränslen, utnyttjande av spillvärme samt förhoppningsvis också andra nya utsläppsfria energilösningar, sade VD Pekka Manninen i sitt invigningstal.


FAKTA

Esplanadens fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning

  • Två nya värmepumpar: 2 x 11 MW värme och 2 x 7,5 MW kyla.
  • Värmepumparna höjer Esplanadens fjärrvärme- och fjärrkyleanläggnings kyleffekt till sammanlagt 50 megawatt (de nya värmepumparna 15 MW och det befintliga kallvattenlagret 35 MW).
  • Värmepumparna har levererats av Johnson Controls Finland Oy.
  • Den totala investeringen uppgår till över 10 miljoner euro.
  • Helen har nu två stora underjordiska värmepumpsanläggningar som producerar fjärrvärme och fjärrkyla; den ena under Esplanaden och den andra i Sörnäs

Läs mer om ämnet

Värme Företag