Nyhet / 4.12.2019

Helen Ab och Suomen Kaasuenergia Oy inleder ett gemensamt byggprojekt på Mannerheimvägen 4.12.2019

Helen Ab och Suomen Kaasuenergia Oy bygger i vinter nytt fjärrkyle- och naturgasnät i Brunakärr i norra ändan av Mannerheimvägen, på avsnittet Mannerheimvägen 166 - Ruskovägen - Naguvägen.

 Företagen som genomför projektet kan dela på byggkostnaderna och minimera olägenheten för stadsborna genom att samarbeta vid byggandet av den infrastruktur som behövs när staden utvecklas och växer.

Bygget genomförs i två etapper:  

- Först byggs avsnittet mellan Mannerheimvägen 166 och Koroisvägen och då berörs den högra filen av Mannerheimvägen norrut. Den här etappen ska enligt planerna vara slutförd senast 15.2.2020.  

- Därefter byggs avsnittet Koroisvägen - Ruskovägen - Naguvägen. Den här etappen beräknas vara slutförd 30.3.2020.  

På grund av bygget kommer trafiken att löpa långsammare under hela den tid arbetena pågår. Vi beklagar olägenheten detta medför för de boende i området och för stadsborna.

Mannerheimintie 166 - Ruskontie - Nauvontie
Työmaa alue: Mannerheimintie 166 - Ruskontie - Nauvontie