Nyhet / 1.10.2019

I år övergick man i alla Kojamos fastigheter till Helens vattenkraftscertifierade el

Kojamo minskar sitt klimatavtryck med vattenkraftscertifierad fastighetsel

Kojamo utvecklar ett mer ekologiskt boende redan i cirka 700 av sina bostadsfastigheter runt om i huvudstadsregionen och i landets övriga största tillväxtcentra. I år övergick man i alla Kojamos fastigheter till Helens vattenkraftscertifierade el. Fastighetsel används för bland annat ventilation, belysning i husens gemensamma utrymmen och utanför huset, uppvärmning av bastun och värmestolpar på bilparkeringarna.

Den vattenkraftscertifierade el som Kojamo köper till sina fastigheter är vattenkraft som producerats i Norden, huvudsakligen i Helens vattenkraftverk.

”Hållbarhet är en integrerad del av Kojamos verksamhet och av framtidens boende. Hållbarhet i vardagen består av många små saker, och vattenkraftscertifikatet är ett bra exempel på detta. Certifieringen gör att den fastighetsel vi använder är koldioxidfri”, säger Pasi Kujansuu som är direktör för Kojamos enhet Fastighetstjänster.

”Helens mål är en klimatneutral framtid år 2035 och målet ska nås tillsammans med kunderna. Det är av stor betydelse att företagen och hemmen gör allt fler hållbara val i sin energianvändning”, säger kundchef Ritva Määttänen på Helen.

Förutom vattenkraftscertifikat kan ursprungsgarantier på el också beviljas för andra förnybara energikällor, till exempel el som producerats med vind- och solkraft eller bioenergi. Som exempel kan nämnas Helens vindkraftscertifikat som avser LEED-certifierad vindkraft som producerats i Norden eller Nordeuropa, medan Helens bioenergicertifikat avser förnybar lokal energi som produceras i Helsingfors och där råvaran är pellets som är en biprodukt från sågindustrin.

Kojamo har över 35 000 Lumo-hyrebostäder runt om i landet i vilka det sammanlagt bor cirka 50 000 Lumo-hyresgäster. Att bo i ett Lumo-hem är också ett mer ekologiskt boendealternativ.

”Den färskaste förmånen vi tillsammans med vår partner Helen erbjuder Lumo-hyresgäster är möjligheten att också köpa koldioxidfritt producerad hushållsel till ett förmånligare pris. Helens nya Tjänsteavtal för hushåll omfattar dels ett elavtal, dels en hemförsäkring. I paketet ingår hushållsel som är till 100 % producerad med vattenkraft plus en omfattande hemförsäkring. För boende i flervåningshus erbjuder Helen också ett avtal om förnybar fjärrvärme för enskilda lägenheter”, tillägger Kujansuu.

Enligt Kujansuu kan underhållet av Kojamos fastigheter liknas vid en orkester, vars medlemmar ska fås att samspela friktionsfritt. I alla vardagliga ärenden får de boende hjälp från Kojamos egen kundtjänst och av disponenten samt av fastighetsservicebolaget, som är den synligaste partnern. För fastighetsunderhållet och boendetrivseln behövs det också många andra proffs inom olika branscher.

”Redan för underhållet av en enskild fastighet har vi ett partnerskapsnätverk som består av över 30 företag som vi köper olika tjänster av. Som exempel kan nämnas servicearbeten på ventilations- och uppvärmningssystem. Dessutom behövs det specialister som sköter hissarna, låsen och säkerhetssystemen o.s.v. Samarbetet styrs och utvecklas med hjälp av kvalitetskontrollsystem och genom regelbundna kundenkäter och inspektioner.”