Nyhet / 29.11.2019

Ny prisperiod för fjärrvärme börjar och energiavgiften sjunker

Energiavgiften för fjärrvärme för vinterperioden sjunker med 10,4 % jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Energipriset för perioden 1.1.-29.2.2020 är 65,92 e/MWh (inkl. moms 24 %).

Med energiavgiften täcker vi de rörliga kostnaderna i samband med värmeproduktionen. Exempel på sådana kostnader är bränslekostnader, energiskatter och utsläppsrätter.

Mer info