Anslutning till fjärrvärme

Läs mer om hur du ansluter dig till fjärrvärme. Du kan också ta kontakt och fråga mer om anslutning av ditt objekt till fjärrvärmenätet.


Ta kontakt 

FJÄRRVÄRME LÄMPAR SIG FÖR ALLA HUSTYPER

Fjärrvärme lämpar sig för alla hus; både nybyggen och hus där man byter uppvärmningssätt. Vid konvertering till fjärrvärme är det till fördel om huset har ett vatten- eller luftburet värmedistributionssystem.

När du beställer anslutning drar vi fjärrvärmeledningen ända fram till fjärrvärmemätaren. Vi kollar också entreprenörens installationsplan och granskar fjärrvärmeutrustningen innan den tas i bruk.

Genom att vara ute i god tid försäkrar du dig om att anslutningen sker smidigt och vid en tidpunkt som passar dig. Väntetiden kan vara 2–3 månader, men den slutliga tidsplanen för anslutningen bestäms individuellt tillsammans med byggherren.

 • SKEDE 1: BESTÄLLNING

  Kiinteistöjen tietojen ja arkkitehtikuvien toimitus

  KUNDEN

  • Lämnar in uppgifter om fastigheterna*
  • Lämnar in arkitektritningar (bara småhusbyggare)*
  • Godkänner offerten

   

  *) Vi levererar yttrande från bygglov.

  HELEN

  • Utreder möjligheterna till fjärrvärme
  • Lämnar offert och ger vidare instruktioner
  • Leverans av dimensionering (bara uppvärmningssättets växlare)
 • SKEDE 2: PLANERING

  Kaukolämpösopimuksen allekirjoitus

  KUNDEN

  • Beställer VVS-planer (bara småhusbyggare)
  • Beställer fjärrvärmeutrustning och installation 
  • Undertecknar fjärrvärmeavtalet

  HELEN

  • Gör upp en tidsplan för arbetet
  • Gör upp ett fjärrvärmeavtal
  • Granskar utrustningens dimensionering (bara småhusbyggare)
  • Granskar installationsplanerna
 • SKEDE 3: GENOMFÖRANDE

  Kiinteistön kaukolämpölaitteiston asennus ja maanrakennustyöt

  KUNDEN

  • Utför markbyggnadsarbeten (bara småhusbyggare)
  • Installerar fastighetens fjärrvärmeutrustning
  • Betalar fjärrvärmeanslutningen

  HELEN

  • Utför markbyggnadsarbeten (bara uppvärmningssättets växlare)
  • Installerar fjärrvärmeanslutningen och mätarna
  • Granskar installationen och utrustningen och sköter ibruktagandet av fjärrvärmen
 • SKEDE 4: DRIFT

  Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden käyttö alkaa

  KUNDEN

  • Börjar använda uppvärmning och tappvarmvatten

  HELEN

  • Tilläggstjänster, energirådgivning och teknisk kundtjänst

ANSLUTNING EFTER HUSTYP

För dig som bygger erbjuder vi Hemvärmeanslutning som inte innefattar gräv- och fyllnadsarbeten, utan de kan utföras av en entreprenör.

För saneringsobjekt erbjuder vi Hemvärmeanslutning Plus som innefattar gräv- och fyllnadsarbeten.

Andra än enfamiljshus och parhus kan ansluta sig till fjärrvärme med någon av anslutningarna Fjärrvärme 2, Fjärrvärme 10 eller Fjärrvärme 100, allt efter värmebehovet.

SE PRISER

FJÄRRVÄRMEENTREPRENÖRER

Som ett led i vår kvalitetskontroll erbjuder vi en lista över behöriga fjärrvärmeentreprenörer från vilka du kan köpa utrustning och installation.

LISTA ÖVER ENTREPRENÖRER (PDF)

TEKNISKA INSTRUKTIONER OCH DOKUMENT (på finska)

FJÄRRVÄRMEUTRUSTNING

När du ansluter dig till fjärrvärme behöver du också fjärrvärmeutrustning, som du köper separat. Utrustningen ska köpas från en tillverkare av fjärrvärmecentraler.

För mer information


Bekvämt och bekymmersfritt fjärrvarme

Fjärrvärme är en förmånlig och leveranssäker värmelösning. Det är också ett energieffektiv val, för det produceras i samma process med el.


Fjärrvärmepriser

Prisbildningen på fjärrvärme är öppen och ändringar är förutsägbara.


För nuvarande kunder

Läs mer om t.ex. avtal, fakturering, förbrukningsvärden och fjärrvärmeutrustning.


Ta kontakt

Ta kontakt med våra säljare via telefon eller e-post eller använd kontaktformuläret.

Dela: