Anslutning till fjärrvärme

Läs mer om hur du ansluter dig till fjärrvärme. Du kan också ta kontakt och fråga mer om anslutning av ditt objekt till fjärrvärmenätet.

Ta kontakt 

Fjärrvärme lämpar sig för alla hustyper

  • Fjärrvärme lämpar sig för alla hus; både nybyggen och hus där man byter uppvärmningssätt. Vid konvertering till fjärrvärme är det till fördel om huset har ett vatten- eller luftburet värmedistributionssystem.
  • När du beställer anslutning drar vi fjärrvärmeledningen ända fram till fjärrvärmemätaren. Vi kollar också entreprenörens installationsplan och granskar fjärrvärmeutrustningen innan den tas i bruk.
  • Genom att vara ute i god tid försäkrar du dig om att anslutningen sker smidigt och vid en tidpunkt som passar dig. Väntetiden kan vara 2–3 månader, men den slutliga tidsplanen för anslutningen bestäms individuellt tillsammans med byggherren.

Anslutning efter hustyp

För dig som bygger erbjuder vi Hemvärmeanslutning som inte innefattar gräv- och fyllnadsarbeten, utan de kan utföras av en entreprenör.

För saneringsobjekt erbjuder vi Hemvärmeanslutning Plus som innefattar gräv- och fyllnadsarbeten.

Andra än enfamiljshus och parhus kan ansluta sig till fjärrvärme med någon av anslutningarna Fjärrvärme 2, Fjärrvärme 10 eller Fjärrvärme 100, allt efter värmebehovet.

Se prisier

Fjärrvärmeentreprenörer

Som ett led i vår kvalitetskontroll erbjuder vi en lista över behöriga fjärrvärmeentreprenörer från vilka du kan köpa utrustning och installation.

Lista över entreprenörer (PDF)

Teknista instruktioner och dokument (på finska)

Fjärrvärmeutrustning

När du ansluter dig till fjärrvärme behöver du också fjärrvärmeutrustning, som du köper separat. Utrustningen ska köpas från en tillverkare av fjärrvärmecentraler.

Ta kontakt

Fjärrvärme avtal 09 617 8014
Fjärrvärme fakturering 09 617 8001
Byggarbetsplatser 0800 160 602
Fjärrvärme anslutning 09 617 8013
Fjärrvärme apparater 09 617 8045