Vad består priset av?

Fjärrvärmepriset består av en fast flödesavgift och en energiavgift som varierar under olika årstider. Helens fjärrvärmepris ligger på medelpriset i Finland.

Energiavgiften grundar sig på energianvändningen

Med energiavgiften täcker vi de rörliga kostnaderna i samband med värmeproduktionen. Exempel på sådana kostnader är bränslekostnader, energiskatter och utsläppsrätter.

Energiavgiften grundar sig på kundernas energianvändning och uppdateras fyra gånger per år: vid årsskiftet, 1.3, 1.5 och 1.10. Energiprissättningen är lika för alla kunder. Se vårt säsongpris på fjärrvärme.

hinta-1.jpg

hinta-2.jpg

Flödesavgiften tryggar en hög leveranssäkerhet

Med flödesavgiften säkerställer vi en störningsfri värmeleverans och ser till att värmen räcker till åt alla också när vädret är som kallast. Med hjälp av avgiften täcker vi fasta fjärrvärmekostnader så som investeringar i produktionsanläggningar och nät samt underhåll.

Flödesavgiftens storlek är beroende av byggnadstypen och fastighetens värmeeffektbehov.

Konkurrenskraftig och öppen prissättning

Fjärrvärmen produceras decentraliserat och med utnyttjande av olika energikällor – alltid där det för tillfället är energieffektivast och förmånligast.

Fjärrvärmepriset märks bland annat i säsongprissättningen av energiavgiften. På sommaren är produktionen av värmeenergi förmånligare och utsläppssnålare än på vintern, därför är priset lägre sommartid.

hinta-3.jpg

hinta-4.jpg

Tjänster som ingår i priset

För fjärrvärmepriset får du inte bara ett varmt hem utan också tillgång till vår mer än hundraåriga erfarenhet inom energibranschen. I vårt fjärrvärmepris ingår experttjänster i samband med byte av fjärrvärmeutrustning samt rådgivning och teknisk kundtjänst.

Vi erbjuder också en kostnadsfri rapporteringstjänst där du kan se din energiförbrukning timme för timme. Se alla våra tjänster här.

För mer information