Kontaktuppgifter för värme

Kontakta vår kundtjänst om du har ytterligare frågor om fjärrvärme eller att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet.

Oma Helen betjänar dygnet runt

Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst. I Oma Helen kan du bekvämt sköta dina avtalsärenden själv. Oma Helen ger också bred information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. Det kostar ingenting att använda tjänsten.

Logga in via webb 

Oma Helen palvelee ympäri vuorokauden

Ta kontakt

Om du vill skaffa en fjärrvärmeanslutning för din fastighet, skicka ett meddelande till vår försäljningsavdelning genom formuläret nedan.

Ta kontakt 

Ta kontakt

Fjärrvärme avtal 09 617 8045
Fjärrvärme fakturering 09 617 8001
Byggarbetsplatser 0800 160 602
Fjärrvärme anslutning 09 617 8013
Fjärrvärme apparater 09 617 8045

För mer information