Musiikkitalo

Jos Musiikkitalo on upea ilmestys kadunkulkijan silmään, on se sitä rakennuksen sisältäkin. Helsingin musiikkielämä on saanut arvoisensa nykyaikaiset ja tarpeelliset esitys- sekä opetus- ja harjoitustilat. 

Musiikkitalo valitsi kaukojäähdytyksen

Kaukojäähdytys vastaa arkkitehtuurin asettamiin haasteisiin

Musiikkitalo on arvorakennus, jonka arkkitehtuuri ja akustiikka, puhumattakaan soitinten tarvitsemista kosteusolosuhteista, asettivat sellaisia haasteita jäähdytykselle, joihin ainoastaan kaukojäähdytys pystyy vastaamaan. Myös esteettiset syyt olivat kaukojäähdytyksen valinnan taustalla. Jäähdytystä Musiikkitalossa tarvitaan vuoden ympäri, ja talviaikaan taas tarvitaan enemmän kosteutta.

Musiikkitalo valitsi kaukojäähdytyksen jäähdytysratkaisuksi jo hankesuunnitteluvaiheessa. Vaatimukset olivat korkeat. Valintaan vaikutti esimerkiksi se, ettei se sisällä herkästi vikaantuvaa tekniikkaa, kuten perinteisellä kompressoritekniikalla toteutettu jäähdytys. Valinnan takana oli myös se, että kaukojäähdytys toimii äänettömästi, mikä on konserttisalissa tärkeää. Lisäksi se ei kuluta sähköä tavanomaiseen jäähdytykseen verrattuna.