Liiketoimintavuosi 2019

Helen-konsernin tuloskehitys jatkui erinomaisena.  

Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja kasvattamaan liikevoittoa onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla.  

Helenin asiakasmäärä kasvoi edelleen: kotitalouksien asiakassopimusten määrä ylitti 500 000 rajan ja Helenin energiapalveluiden piirissä on kokonaisuudessaan noin kolmasosa suomalaisista.  

Vuoden 2019 liikevaihto oli 914 (930) milj. euroa ja liikevoitto oli 176 (131) milj. euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 19,3 %.

 

Helen-konsernin liikevaihdon jakautuminen 2019

Liikevaihto 914 milj. euroa

   %
Sähkön
kokonais-
myynti
34
Sähkönsiirron
myynti
13
Kaukolämmön
myynti
49
Jäähdytyksen myynti 2
Muut tuotot 2

Investoinnit

Helen investoi erityisesti uusiutuvan energian lisäämiseen kaukolämmöntuotannossa, energian kierrätykseen lämpöpumppujen avulla sekä toimitusvarmuuteen energiaverkoissa.

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 69 milj. euroa. Emoyhtiön tuotantorakenteeseen tehdyt investoinnit olivat yhteensä 43 milj. euroa, josta kaukolämpö- ja jäähdytysverkostojen osuus oli yhteensä 16 milj. euroa. Sähköverkon investoinnit olivat 22 milj. euroa.

Tunneliverkon ja Mankalan investoinnit olivat molemmat 2 milj. euroa. Muut investoinnit kohdistuivat pääasiassa uusiin palveluihin sekä vesivoimatuotantoon.

Helen Oy:n investoinnit tuotantorakenteeseen

  %
Ilmastoneutraali
tuotanto
64
Päästöjen
vähennys
22
Tuotantolaitosten
ylläpito
14

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys

Kaukolämmön myynti laski hieman edellisvuodesta ja oli 6 556 GWh. Kaukolämpöliittymien määrä sen sijaan kasvoi ja oli 15 542 kpl.  

Kaukolämmön osuus Helsingin lämmitetystä rakennustilavuudesta oli 90,6 %  

Kaukojäähdytysenergian myynti laski hieman edellisvuodesta ja oli 173 GWh. Kaukojäähdytysliittymien määrä kuitenkin kasvoi ja oli vuoden 2019 lopussa 432 kpl.

Kaukolämmön myynti 

GWh

  Kaukolämmön myynti
2015 6019
2016 6633
2017 6606
2018 6702
2019 6556

Kaukolämpöliittymisteho

MW

  MW
2015 3304
2016 3344
2017 3401
2018 3408
2019 3445

Sähkön myynti

Sähköä myytiin 6 752 GWh. Myyntimäärä kasvoi 3 % edellisvuoteen nähden.  

Sähkön markkinahinta pysyi korkealla vuoden loppupuolelle saakka. Vuoden aikana hintavaihtelut olivat maltillisia, eikä erityisen korkeita tai matalia lyhytaikaisia hintoja esiintynyt. Joulukuun aikana sateisen ja lämpimän sään vaikutuksesta sähkön hinta putosi merkittävästi.

Spot-hinta, Suomen aluehinta

Sähkön siirto

Sähkönsiirto Helsingissä toteutui lähes edellisen vuoden tasolla ja oli 4 383 GWh.  

Sähköverkon luotettavuus Helsingissä on huippuluokkaa. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 1,5 minuuttia. Tulos on Euroopan ennätys.

Sähkönkulutuksen jakautuminen Helsingissä 2019

  %
Ulkovalaistus 1
Palvelut 57
Sähköinen raideliikenne 4
Teollisuus 5
Asuminen 32

Asiakkaiden sähkön käyttö yhteensä

  Sähkön käyttö, GWh
2015 4317
2016 4424
2017 4404
2018 4413
2019 4383

Sähkön toimitusvarmuus

  Asiakkaan vuotuinen keskeytysaika, minuuttia
2015 4.1
2016 1.9
2017 3.3
2018 4.9
2019 1.5

Sähkön tuotanto tukkumarkkinoille

Sähköä tuotettiin tukkumarkkinoille Helsingin voimalaitoksista sekä voimaosuuksien ja ostojen kautta 6540 GWh, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän.  

Sähkön hinta mahdollisti maakaasutuotannon lisäämisen. Sen sijaan vuoden lopussa maakaasutuotannon osuus oli ennakoitua alhaisempi lämpötilan pysyessä plussan puolella.  

Päästöttömän tuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta oli 36% ja uusiutuvien osuus 13%. Vesivoimalaitosten tuotantoa pienensi edelleen huono vesitilanne.  

Sähkön alkuperä %
Kivihiili 30
Ydinvoima 23
Uusiutuvat 13
Maakaasu 34

Kaukolämmön energialähteet

Energiamuoto %
Kivihiili 56
Öljy 1
Bio 3
Maakaasu 32
Lämpöpumput 8

Kaukolämpöä tuotettiin 6994 GWh, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Alku- ja loppuvuosi toteutuivat normaalia lämpimämpänä, minkä vaikutuksesta lämmöntuotanto jäi arvioitua pienemmäksi.

Kaukojäähdytyksen energialähteet

Energiamuoto %
Lämpöpumput 91
Absorptiokoneet 6
Kompressorit 2
Merivesi 1

Kaukojäähdytystä tuotettiin 173 GWh, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna.

Tuotannosta voit lukea lisää vastuullisuusraportista.