Avainluvut

Avainluvut

Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2021

  Konserni   Emoyhtiö  
  2021 2020 2021 2020
Liikevaihto, milj. euroa 1318 1054 1198 942
Liikevoitto, milj. euroa 82 176 23 133
Liikevoitto, % 6 17 2 14
Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa 67 154 39 154
Investoinnit, milj. euroa 295 204 207 145
Omavaraisuusaste 68 77 70 78
Sijoitetun pääoman tuotto, %  3 7 2 7
Henkilöstö 31.12. 1015 993 923 907
Taseen loppusumma, milj. euroa 3115 2806 3001 2739