Kestävä rahoitus

Helen on julkaissut vihreän ja vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen. Viitekehys integroi Helenin vastuullisuustavoitteet osaksi yhtiön rahoitusta ja mahdollistaa varojen ohjaamisen hiilineutraalin energiatuotannon hankkeisiin.

Viitekehyksen puitteissa voimme hyödyntää rahoituksessamme sekä vihreitä että vastuullisuustavoitteisiin sidottuja velkainstrumentteja, kuten lainoja ja joukkovelkakirjalainoja. Tavoittelemme hiilineutraalia energiantuotantoa vuoteen 2030 mennessä ja polttamisesta luopumista vuoteen 2040 mennessä.

Viitekehyksen vihreä osa on rakennettu kahden hankekategorian – energia ja puhdas liikenne – ympärille. Energian hankekategoria sisältää 10 alakategoriaa: aurinkovoima, tuulivoima, bioenergia, lämpö ja jäähdytys, vesivoima, vedyn tuotanto, sähkön siirto ja jakelu, kaukolämmön ja -jäähdytyksen jakelu, energian varastointi ja sähköiset lämpöpumput. Puhtaan liikenteen hankekategoriaan kuuluu sähköautojen latausinfrastruktuuri. Pääosa hankekategorioiden kelpoisuuskriteereistä seuraa EU-taksonomiassa määriteltyjä teknisiä arviointikriteereitä ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävälle edistämiselle.

Vastuullisuustavoitteisiin sidottu osa on rakennettu kahden suorituskykymittarin (KPI) ympärille, jotka perustuvat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen Helenin omassa tuotannossa (Scope 1 ja Scope 2) sekä arvoketjussa (Scope 3). Scope 3 -päästöistä mukana ovat osakkuusyhtiöiden energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt sekä ostetun ja jälleenmyydyn sähkön ja lämmön tuotantoon liittyvät päästöt.

Danske Bank on toiminut neuvonantajana viitekehyksen laatimisessa ja Moody’s Investors Service on antanut sille ulkopuolisen arvion. Sekä viitekehyksen vihreä että vastuullisuustavoitteisiin sidottu osa saivat Moody’s Investors Serviceltä korkeimman mahdollisen luokituksen (excellent) viisiportaisella asteikolla.

Kaupunkimaisema

Ota yhteyttä

Jukka Kalliomäki
Group Treasurer
puh. 050 313 3228
sähköposti: jukka.kalliomaki(a)helen.fi