Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Pekka Manninen

Uudistamista jatketaan

Helen Oy:n yhtiöittämisestä alkaneita uudistuksia jatkettiin toimintavuonna 2016. Energia-alalla jatkuva murrosvaihe luo Helenille hyviä mahdollisuuksia rakentaa uutta liiketoimintaa. Päivitimme strategiamme, jolla parannamme toimintamme kilpailukykyä haastavassa markkinatilanteessa. Jatkamme uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja oman toimintamme tehostamista siten, että Helen on jatkossakin energiayhtiöiden edelläkävijä ja energia-alan uudistaja.

Helen-konsernin tulos toteutui toimintavuonna 2016 ennustettua paremmalla mutta edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Liikevoiton alenemiseen vaikutti merkittävästi sähkön alhainen markkinahinta, pienempi myyntivolyymi sekä kasvaneet polttoainekustannukset.

Vuoden 2016 liikevaihto oli 782 (746) milj. euroa ja liikevoitto 75 (110) milj. euroa. Kaukolämpöä tuotettiin edellisvuotta enemmän kylmemmän sään vuoksi. Kaukolämmön myynti kasvoi edellisestä vuodesta 10 % ja oli 6 633 GWh. Sähkön myyntimäärä 6 649 GWh aleni 7 %. Kaukojäähdytysenergian myynti kasvoi 13 % edellisvuodesta uusien asiakkuuksien myötä ja oli 141 GWh. Sähkönsiirto Helsingissä kasvoi 2 % ja oli 4 424 GWh.

Asiakkaat mukaan energiajärjestelmään kysyntäjoustolla

Helenin kasvutavoitetta edistimme viime vuonna vahvalla panostuksella erityisesti myynnin kehittämiseen ja asiakkuuksien hoitoon. Sähkön vähittäismyynnissä kasvatimme markkinaosuutta merkittävästi.

Panostimme uusien energiaratkaisujen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen. Kehitimme täysin uudenlaisen palvelun kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisesta energiankäytöstä ja -tuotannosta. Enne-palvelun jäsenet pääsevät vaikuttamaan tulevaisuuden energiaratkaisuihin ja testaamaan niitä ensimmäisten joukossa. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin valtakunnallinen Lämpölupaus-kampanja, jonka tavoitteena oli tarjota asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa energiantuotannosta syntyvien päästöjen vähentämiseen ja oman energiankäytön tehostamiseen. Samalla rakennettiin uusi tapa toteuttaa kysyntäjoustoa yksityisasiakkaiden kanssa.

Kysyntäjoustopalvelusta tehtiin sopimukset myös ensimmäisten yritysasiakkaiden kanssa.

Lisää uusiutuvaa energiaa ja uutta teknologiaa

Helenin energiantuotantorakenteen kehittämisen kannalta merkittävin linjaus on pitkän aikavälin tavoite, ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteemme on tehdä päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi investointeja vaiheittain ja hyödyntää kaikki uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Uusia energiantuotantoratkaisuja kehitetään myös yhdessä asiakkaiden kanssa.

Salmisaareen rakennettavan pellettilämpölaitoksen suunnittelu- ja valmistelutöitä jatkettiin ja sen perustustyöt aloitettiin joulukuussa 2016. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista uusiutuvan energian investoinneista, ja laitokseen tulee Suomen suurin pellettikattila. Pellettilämpölaitos valmistuu vuoden 2018 alussa.

Helen käynnisti kumppanihaun uusiutuvan energian paikallistuotantohankkeisiin. Kampanja suunnattiin julkiselle sektorille, yhdistyksille ja yhteisöille ja sen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa yhdessä hankekumppaneiden kanssa. Kumppanit valittiin ennen vuodenvaihdetta ja toteutukseen päästään tämän vuoden aikana. Rahoituksessa hyödynnetään Helenin Ympäristöpenni-tilille kertyneitä varoja, joita Helen on kerryttänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Keväällä 2016 otettiin käyttöön Suomen suurin aurinkovoimala Helsingin Kivikossa. Voimalassa on lähes 3 000 aurinkopaneelia, ja sen arvioitu vuosituotanto vastaa noin 350 kerrostalokaksion vuosikulutusta. Yhdessä Suvilahden aurinkovoimalan kanssa ne tuottavat merkittävän määrän Suomen verkkoon kytketystä aurinkovoimasta.

Viime vuonna otettiin käyttöön myös Pohjoismaiden suurin sähkövarasto. Sähkövarasto on tulevaisuuden älykkään sähköverkon monitoimityökalu. Sähkön varastointi toimii tulevaisuudessa tärkeänä joustoelementtinä, joka auttaa sovittamaan yhteen tuotantoa ja kulutusta.

Teimme merkittävän investointipäätöksen kaukojäähdytyksen tuotantoon ja rakennamme Helsinkiin uuden teollisen mittakaavan lämpöpumppulaitoksen, jonne sijoitetaan kaksi jäähdytystä ja lämpöä tuottavaa suurta lämpöpumppua. Investointi vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä arviolta 20 000 tonnia vuodessa. Uusi lämpöpumppulaitos kasvattaa Esplanadin jäähdytyskeskuksen jäähdytystehon yhteensä 50 megawattiin. Helenin ensimmäinen, maailman suurin uusiutuvaa lämpöä ja jäähdytystä tuottava lämpöpumppulaitos sijaitsee Sörnäisissä Katri Valan puiston alapuolella. Siellä tuotettiin viime vuonna ennätysmäärä kaukolämpöä, yhteensä 491 000 MWh eli 7 % Helsingin kaukolämmöstä.

Toimintavuoden aikana Helen teki päätöksen biokaasun hankinnasta. Helen tuottaa nyt kaukolämpöä myös kotimaisella, jätteestä valmistetulla uusiutuvalla biokaasulla ja myy sitä taloyhtiöille ja yritysasiakkaille. 

Helen Sähköverkko Oy teki jatkosopimuksen 150 muuntamon automaatiosta, mikä parantaa entisestään Helsingin sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

Näkymät 2017

Euroopan ja Suomen talouden ja energiamarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen Helenin liiketoimintaan.

Suomen hallituksen päätös kiristää lämmityspolttoaineiden verotusta tuo huomattavan lisärasitteen energiantuotantoon. Syksyllä julkaistun hallituksen energia- ja ilmastostrategian linjaukset vaikuttavat myös merkittävästi kotimaisen energiantuotannon tulevaisuuteen.

Me Helenissä näemme energia-alan tulevaisuuden haastavana, mutta paljon uusia mahdollisuuksia tarjoavana. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan kunnianhimoisia tavoitteita, mutta ennen kaikkea tekoja. Me etsimme uusia keinoja hyvään energiatulevaisuuteen sekä yhteistyökumppaneiden että asiakkaidemme kanssa.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia heleniläisiä, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä toimintavuonna 2016.

Pekka Manninen